Správna rada TASR

Správna rada v zákone

Členovia Správnej rady TASR

Jozef Bednár,
člen
Ladislav Mikuš,
člen
Alena Mezeiová,
predseda
Jozef Tuhovčák,
člen
Peter Mestický,
podpredseda


Dokumenty 2024


Zápis č.1
Zápis č.2Dokumenty 2023


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10
Zápis č.11
Zápis č.12Dokumenty 2022


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10
Zápis č.11
Zápis č.12


Dokumenty 2021


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10
Zápis č.11
Zápis č.12


Dokumenty 2020


Predbežné termíny zasadnutí Správnej rady TASR v roku 2020
Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zapis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10
Zápis č.11
Zápis č.12


Dokumenty 2019


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10
Zápis č.11
Zápis č.12


Dokumenty 2018


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10
Zápis č. 11
Zápis č. 12


Dokumenty 2017


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10
Zápis č.11
Zápis č.12


Dokumenty 2016


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10
Zápis č.11
Zápis č.12

Dokumenty 2015


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č. 10
Zápis č.11
Zápis č.12


Dokumenty 2014


Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10
Zápis č.11
Zápis č.12
Zápis č. 13


Dokumenty 2013


Zápis č. 1
Zápis č. 2
Zápis č. 3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č. 9
Zápis č. 10
Zápis č. 11


Dokumenty 2012


Zápis č. 1
Zápis č. 2
Zápis č. 3
Zápis č. 4
Zápis č. 5
Zápis č. 6
Zápis č. 7
Zápis č. 8
Zápis č. 9
Zápis č. 10
Zápis č. 11
Zápis č. 12


Dokumenty 2011


Zápis č. 1
Zápis č. 2
Zápis č. 3
Zápis č. 4
Zápis č. 5
Zápis č. 6
Zápis č. 7
Zápis č. 8
Zápis č. 9
Zápis č. 10
Zápis č. 11


Dokumenty 2010


Zápis č. 1
Zápis č. 2
Zápis č. 3
Zápis č. 4
Zápis č. 5
Zápis č. 6
Zápis č. 7
Zápis č. 8
Zápis č. 9
Zápis č. 10
Zápis č. 11


Dokumenty 2009


Zápisnica č. 1
Zápisnica č. 2
Zápisnica č. 3
Zápisnica č. 4
Zápisnica č. 5
Zápisnica č. 6
Zápisnica č. 7
Zápisnica č. 8
Zápisnica č. 9


Vyhlásenie voľby Generálneho riaditeľa TASR 2009
Rokovací poriadok
Prezentácia kandidáta na funkciu GR TASR - 2009
Oznámenie o zmene termínu zasadnutia Správnej rady TASR
Vyhlásenie voľby Generálneho riaditeľa TASR 2014 (publikované 2.12.2013)
Prezentácia kandidáta na funkciu GR TASR - 2014 (formát .pdf) (formát .pez)
Vyhlásenie voľby Generálneho riaditeľa TASR 2017
Prezentácia kandidáta na funkciu GR TASR - 2017
Projekt kandidáta na funkciu GR TASR - 2017
Vyhlásenie voľby Generálneho riaditeľa TASR 2022
Projekt kandidáta na funkciu GR TASR - 2022


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring