Postavenie TASR
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (skratka TASR) je:

■ zriadená Zákonom o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky.

■ verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.

■ právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá vykonáva vlastnú činnosť vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

■ pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná a nezávislá. Do obsahu spravodajstva tlačovej agentúry môžu iné osoby zasahovať len v prípadoch ustanovených zákonom a v zákonom ustanovenom rozsahu.


SPRAVODAJSTVO TLAČOVEJ AGENTÚRY


■ Tlačová agentúra buduje svoje spravodajstvo na princípoch vyváženosti, plurality a objektívnosti rešpektujúc právo na informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie.

■ Spravodajstvo tlačovej agentúry je pripravované prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti.

■ Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie o udalostiach bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu.

■ Tlačová agentúra je členom Európskej aliancie spravodajských agentúr (EANA). Zmluvne spolupracuje so svetovými nadnárodnými i národnými agentúrami.


Štatút TASRŠtatút TASR nájdete TU


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring