Foto: TASR / Michal Svítok

V súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 385/2008 Z.z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov Tlačová agentúra vykonáva vo verejnom záujme v rámci hlavnej činnosti tieto služby:

uchováva a sprístupňuje zhromaždené informácie.

TASR vo verejnom záujme sprístupňuje aktuálne informácie z domova, zahraničia, ekonomiky, športu na www.tasr.sk a www.teraz.sk. Tieto informácie sprístupňuje bezodplatne.

V prípade záujmu o archívne materiály vyplňte žiadosť o prístup k archívnym dokumentom a riaďte sa bádateľským poriadkom.

Bádateľský poriadok
Bádateľský list
Žiadosť o prístup do archívu

Digitalizovaný archív TASR
■ archív fotografií od roku 1945
■ obsahuje takmer 1,4 milióna obrazových záznamov
■ časť archívu je sprístupnená verejnosti formou tematických sérií na portáli VTEDY.sk
■ Kompletný archív k nahliadnutiu je k dispozícii na portáli VTEDY.TASR.sk

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring