Zóna verejného záujmu

ArchívFoto: TASR / Michal Svítok

V súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 385/2008 Z.z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov Tlačová agentúra vykonáva vo verejnom záujme v rámci hlavnej činnosti tieto služby :

uchováva a sprístupňuje zhromaždené informácie.

TASR vo verejnom záujme sprístupňuje aktuálne informácie z domova, zahraničia, ekonomiky, športu na www.tasr.sk a www.teraz.sk. Tieto informácie sprístupňuje bezodplatne.

V prípade záujmu o archívne materiály vyplňte žiadosť o prístup k archívnym dokumentom a riaďte sa bádateľským poriadkom.

Bádateľský poriadok
Bádateľský list
Žiadosť o prístup do archívu

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu