TASR do každej školy

Unikátny projekt pre školyFoto: TASR


Tlačová agentúra Slovenskej republiky spustila projekt TASR do každej školy v roku 2009 a sprístupnila svoje servisy a databázy bezplatne pre všetky školy na Slovensku.

Správy zo servisu TASR môžu základné, stredné a vysoké školy využiť v rámci mediálnej výchovy, občianskej náuky, ale aj mimoškolskej činnosti, napríklad pri tvorbe školských časopisov či webových stránok. Informácie z databáz spravodajského servisu majú možnosť v rámci prípravy učebníc a interaktívneho vzdelávacieho obsahu bezplatne čerpať aj autori učebníc a dodávatelia interaktívneho vzdelávacieho obsahu.

V rámci projektu v roku 2012 vznikol samostatný, bezplatne dostupný internetový portál skolskyservis.sk, ktorý dostáva novú podobu. Počas svojej existencie sa portál etabloval medzi najsilnejšími školskými slovenskými webmi a vytvoril priestor mladým začínajúcim redaktorom na prezentáciu vlastnej tvorby. TASR má ambíciu zatraktívniť obsah webu a rozšíriť už existujúcu spoluprácu so školami a preto v máji 2019 spúšťa nový web s názvom Školské.sk, ktorý je pokračovateľom Školského servisu.

Okrem toho, že špecializovaná internetová stránka ponúka na jednom mieste komplexné informácie o dianí v školstve, má modernejší dizajn, nové rubriky a zároveň disponuje aj celým archívom správ a príspevkov zverejnených na starom webe.

TASR má v súčasnosti vybudovaný široký okruh spravodajcov zo škôl, ktorí pravidelne prispievajú svojimi správami a reportážami. Nový web má vlastný redakčný systém, ktorý vytvára prístup do administratívnej zóny pre prispievateľov z radov žiakov, študentov i pedagógov. Všetci záujemcovia sa tak môžu podieľať na tvorbe obsahu stránky a využiť priestor na prezentáciu svojej školy a vlastných tvorivých aktivít.

Pokiaľ máte záujem prispievať aj Vy informáciami o dianí na vašej škole, zaregistrujte sa priamo stránke Školské.sk.


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring