TASR do každej školy

Unikátny projekt pre školyFoto: TASR / Radovan Stoklasa


Tlačová agentúra Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky sprístupnila všetky svoje servisy a databázy bezplatne pre všetky školy na Slovensku. Cieľom projektu je poskytnúť generálnu licenciu všetkým školám v SR na prístup a využívanie spravodajského agentúrneho servisu vrátane archívov, fotoservisu vrátane archívov a audioservisu vrátane archívov. Tieto informácie školy môžu využiť v rámci mediálnej výchovy, občianskej východy, ale aj mimoškolskej činnosti, napríklad pri tvorbe školských časopisov.
Informácie z databáz spravodajského servisu môžu v rámci prípravy učebníc a interaktívneho vzdelávacieho obsahu bezplatne čerpať aj autori učebníc a dodávatelia interaktívneho vzdelávacieho obsahu.

TASR vytvorila pre všetky školské informácie samostatný, bezplatne dostupný internetový portál Školskýservis.sk. Jeho obsah tvorí spravodajstvo TASR doplnené o multimediálne informácie prispievateľov z radov žiakov, študentov, pedagógov. TASR má v súčasnosti vybudovaný široký okruh spravodajcov zo škôl, ktorí pravidelne prispievajú svojimi novinkami.

Pokiaľ máte záujem prispievať na portál aj Vy informáciami o dianí na Vašej školy, vytvorte si registráciu, alebo sa prihláste e-mailom na mail skolskyservis@tasr.sk

V nadväznosti na projekt TASR do každej školy spustila agentúra tiež portál Školskénoviny.sk, ktorý predstavuje systém umožňujúci tvorbu študentských online novín alebo časopisov priamo žiakmi, študentmi, školským kolektívom či pedagógmi. Pri tvorbe vlastných školských novín je možné čerpať informácie priamo z textových a obrazových servisov TASR. K dispozícií je redakčný systém so šiestimi šablónami a každá šablóna má 6 farebných kombinácií. K dispozícii je výstup vo forme PDF a blogovací systém.


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu