Kontakty

Kontaktuje TASR

Vedenie TASR Redakcie TASR Obchod a marketing Regionálne redakcie TASR

Korešpondenčná adresa:
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika
tasr@tasr.sk

Spojovateľka:
tel.: +421 2 59210 444
e-mail: sekrgr@tasr.sk

Obchod a marketing:
tel.:+421 2 59210 121
e-mail: obchod@tasr.sk

Spravodajstvo:
tel.: +421 2 59210 458
tel.: +421 2 59210 363

Redakcia Teraz.sk:
tel.:+421 2 59210 130
e-mail: teraz@tasr.sk

Technická podpora:
tel.: +421 2 59210 305
hotline: +421 905 505 721
e-mail: uit@tasr.sk


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu