Kontakty

Obchod a marketing

Vedenie TASR Redakcie TASR Obchod a marketing Regionálne redakcie TASR


Všeobecný kontakt
e-mail: obchod@tasr.sk


Mgr. Rastislav Borsík
riaditeľ Úseku obchodu a marketingu

tel: +421 2 59210 173
mobil: +421 907 868 941
e-mail:rastislav.borsik@tasr.sk


Ing. Andrea Majdová
obchodný manažér - komerčný a súkromný sektor

tel: +421 2 59210 403
mobil: +421 908 254 674
e-mail: andrea.majdova@tasr.sk


Ing. Martin Hlaváčik
obchodný manažér - štátny a mediálny sektor, zahraničie

tel: +421 2 59210 327
mobil: +421 908 235 324
e-mail: martin.hlavacik@tasr.sk


Ing. Mária Tarišková
obchodný manažér - inzercia

tel: +421 2 59210 314
mobil: +421 905 482 953
e-mail: maria.tariskova@tasr.sk


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu