Audioservis TASR


■ denné audio spravodajstvo zo všetkých regiónov Slovenska
■ tematicky pokrýva najdôležitejšie dianie v politike, ekonomike, kultúre, športe a ďalších oblastiach
■ dostupnosť audio spravodajstva vo formáte .mp3
■ priemerná denná produkcia audio spravodajstva je 40 zvukov

Pre viac informácií prosím kontaktujte Úsek obchodu a marketingu


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring