Bulletiny


■ výber správ na príslušnú tému
■ dodávanie e-mailom nasledujúci deň po vydaní alebo neskôr

V slovenčine:
Denné ekonomické informácie (denne)
Banky a financie (streda, piatok)
Energetika (utorok)
Automobilový priemysel (utorok)
Stavebníctvo a reality (piatok)
Pre zahraničných Slovákov (pondelok, štvrtok)

V angličtine:
Daily News Monitor (denne okrem soboty)
Economy and Business (pondelok)

Pre viac informácií prosím kontaktujte Úsek obchodu a marketingu

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu