O agentúre

TASR je verejnoprávna Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Postavenie TASR
Predmet činnosti
Hospodárenie TASR
Organizačná štruktúra
Správna rada
Novinky
Informácie
Zákon o TASR
Najčastejšie otázky
Princípy agentúrneho spravodajstva

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring