Hospodárenie TASR• Výročnú správu TASR 2004 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2005 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2006 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2007 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2008 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2009 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2010 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2011 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2012 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2013 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2014 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2015 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2016 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2017 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2018 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2019 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2020 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2021 nájdete tu
• Výročnú správu TASR 2022 nájdete tu


Kontrakt č. MK-816/2007-102/18212 na rok 2008 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry SR a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky - Slovakia nájdete tu.

Zmluva č. MK-4/09/M na rok 2009 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry SR a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky - Slovakia nájdete tu.

Dodatok č.1 č. MK-63/09/M k Zmluva č. MK-4/09/M na rok 2009 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry SR a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky - Slovakia nájdete tu.

Zmluva č. MK-84/09/M na rok 2010 uzavretý medzi Ministerstvom kultúry SR a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky - Slovakia nájdete tu.

Zmluva č. MK-63/2010/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme nájdete tu.

Dodatok č. 1 k Zmluve č. MK-63/2010/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme nájdete tu

Dodatok č. 2 k Zmluve č. MK-63/2010/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme nájdete tu

Zmluvu č. MK-5/2012/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme nájdete tu.

Dodatok č. 1, ev.:57/2012/M k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-5/2012/M uzavretý medzi Ministerstvom kultúry SR a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky – Slovakia nájdetetu

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-5/2012/M, v znení dodatku č. 1, ev. č.: 57/2012/M nájdete tu

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-5/2012/M, v znení dodatku č. 1, ev. č.: 140/2012/M nájdete tu

Zmluvu č. MK - 145 2012 M o poskytovaní služieb vo verejnom zaujme nájdete tu

Dodatok číslo 1 k Zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK/145/2012/M nájdete tu

Zmluvu č. MK -110/2013/M o poskytovaní služieb vo verejnom zaujme nájdete tu

Dodatok č. 1 ev. č.: MK-84/2014/M k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-110/2013/M. nájdete tu

Zmluvu o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-1/2015/M. nájdete tu

Dodatok č. 1 ev. č.: MK - 67/2015/M k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK - 1/2015/M nájdete tu

Zmluvu o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK - 68/2015/M nájdete tu

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-68/2015/M nájdete tu

Zmluvu č. MK-1/2017/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme nájdete tu

Zmluvu č. MK-70/2017/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme nájdete tu

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-70/2017/M nájdete tu

Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-1/2019/M tu

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme MK-1/2019/M nájdete tu

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme MK-1/2019/M nájdete tu

Zmluvu č. MK-2/2020/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme nájdete tu

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-2/2020/M nájdete tu

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-2/2020/M nájdete tu

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-2/2020/M nájdete tu

Zmluvu o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-85/2020/M nájdete tu

Zmluvu o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-83/2021/M nájdete tu

Zmluvu o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu č. MK-103/2022/M nájdete tu

Zmluvu o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu č. MK-187/2022/M nájdete tu

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-187/2022/M nájdete tu

Zmluvu o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu č. MK-177/2023/M nájdete tu.


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring