Kontakty

Regionálne redakcie TASR

Vedenie TASR Redakcie TASR Obchod a marketing Regionálne redakcie TASRRegionálne pobočky TASR

TASR Bratislava
Jozef Gruchalák
Mobil: +421 907 940 748
E-mail: jozef.gruchalak@tasr.sk

Erik Mader
Mobil: +421 918 862 325
E-mail: erik.mader@tasr.sk

Martina Halušková
Mobil: +421 905 913 023
E-mail: martina.haluskova@tasr.sk


TASR Banská Bystrica
Erika Krčová
Mobil: +421 917 456 651
E-mail: erika.krcova@tasr.sk


TASR Humenné
Mgr. Jana Ďurašková
Mobil:+421 917 347 562
E-mail: jana.duraskova@tasr.sk


TASR Košice
Diana Semanová
Mobil: +421 917 429 899
E-mail: diana.semanova@tasr.sk

Marián Holubčík
Mobil: +421 907 940 534
E-mail: marian.holubcik@tasr.sk

Martin Hrotek (športový redaktor)
Mobil.: +421 905 328 635
E-mail: martin.hrotek@tasr.sk

František Iván (fotoreportér)
Mobil: +421 905 328 625
E-mail: frantisek.ivan@tasr.sk

Milan Kapusta (fotoreportér)
Mobil: +421 905 328 607
E-mail: milan.kapusta@tasr.sk


TASR Ružomberok
Mgr. Miroslava Mlynárová
Mobil: +421 917 592 412
E- mail: miroslava.mlynarova@tasr.sk


TASR Rimavská Sobota
Branislav Caban
Mobil: +421 905 473 879
E-mail: branislav.caban@tasr.sk


TASR Nitra
Dagmar Švelková
Mobil: +421 905 328 647
E-mail: svl.tasr@gmail.com

Pavol Ivan
Mobil: +421 905 898 764
E- mail: pavol.ivan@tasr.sk

Henrich Mišovič (fotoreportér)
Mobil: +421 905 207 751
E-mail: henrich.misovic@tasr.sk


TASR Prievidza
Alexandra Moštková
Mobil: +421 905 328 629
E-mail: alexandra.mostkova@tasr.sk


TASR Prešov
Maroš Černý
Mobil: +421 905 941 432
E-mail: maros.cerny@tasr.sk


TASR Trenčín
Milan Podmaník
Mobil: +421 908 739 865
E-mail: milan.podmanik@tasr.sk

Radovan Stoklasa (fotoreportér)
Mobil: +421 905 207 752
E-mail: stoklasa@stoklasa.sk


TASR Trnava
Dáša Ondrušková
Mobil: +421 905 482 950
E-mail: dasa.ondruskova@tasr.sk


TASR Poprad
Mgr. Kristína Mayerová
Mobil: +421 915 886 733
E-mail: kristina.mayerova@tasr.sk


TASR Zvolen
Jozef Poliak
Mobil: +421 905 717 587
E-mail: jozef.poliak@tasr.sk


TASR Žarnovica
Jana Vodnáková
Mobil: +421 905 415 400
E-mail: jana.vodnakova@tasr.sk


TASR Žilina
Miroslav Jaroš
Mobil: +421 905 328 636
E-mail: miroslav.jaros@tasr.sk

Erika Ďurčová (fotoreportérka)
Mobil: +421 904 211 851
E-mail: erikadurcova28@gmail.com


TASR Komárno
Ladislav Vallach
Mobil: +421 905 717 588
E-mail: ladislav.vallach@tasr.sk

Krisztian Kacsinecz
Mobil: +421 905 361 255
E-mail: krisztian.kacsinecz@tasr.sk


TASR Senica
Vladimír Miček
Mobil: +421 918 972 112
E-mail: vladimir.micek@tasr.sk


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu