Informácie pre verejnosťTASR nad rámec povinností uložených jej zákonom č. 385/2008 Z.z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v záujme prinášať čo najviac zaujímavých a užitočných informácií prístupných pre verejnosť , rozširuje svoje služby vo verejnom záujme o sekciu „Informácie vo verejnom záujme“. V nej si nájde verejnosť všeobecné informácie dotýkajúce sa každodenného života.

V súlade s § 5 ods. 13 zákona č. 385/2008 Z.z.poskytuje tlačová agentúra svoje služby odplatne okrem služieb, na ktoré sa poskytuje príspevok podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 384/2008 Z.z. (služby vo verejnom záujme).

Vstup pre verejnosťInformácie pre verejnosť sprístupňuje TASR na svojom webovom sídle Tasr.sk a na ďalších weboch Obce.sk,Vtedy.sk, školské.sk, Utulkovo.sk, Newsnow.sk.

Správy pre verejnosť prinášajú aj weby dcérskej spoločnosti TASR Teraz Media, a.s. : Teraz.sk, Tablet.tv.


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu