Zóna verejného záujmu

Foto, Audio, VideoV súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 385/2008 Z.z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov Tlačová agentúra vykonáva vo verejnom záujme v rámci hlavnej činnosti tieto služby :

zhromažďuje a sprístupňuje databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely.

V súlade s § 5 ods. 13 zákona č. 385/2008 Z.z.poskytuje tlačová agentúra svoje služby odplatne okrem služieb, na ktoré sa poskytuje príspevok podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 384/2008 Z.z. (služby vo verejnom záujme).

Databázy sú sprístupnené výlučne na študijné a vedecké účely. Použitie týchto databáz (vrátane ich obsahu) na iné účely je bez predchádzajúceho súhlasu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky porušením zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Databáza video servisu je na vedecké a študijné účely prístupná len na písomne vyžiadanie. Žiadosť prosím pošlite mailom a uveďte v ňom študijný či vedecký účel, na ktorý prístup žiadate.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Fotoservis TASR vstup pre verejnosť Audioservis TASR vstup pre verejnosť


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring