Odovzdanie dvoch nových, moderných zariadení - ultrazvuk novej generácie a moderný urodynamický prístroj na diagnostiku urologických porúch

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu