Najčastejšie otázky a odpovede


Ako sa dostanem do spravodajského servisu TASR?
Na www.tasr.sk kliknite na ikonu „TASR do každej obce“ na obrazovke sa objaví krátky formulár na zadanie prístupového mena a hesla. Každá obec a mesto má vygenerované vlastné prístupové meno i heslo, ktorým sa prihlasuje do systému. Dbajte na to, aby s týmito údajmi manipulovali len osoby na určené na tento účel a tak zabránite zneužívaniu a hlavne neoprávnenému používaniu servisu TASR inými subjektmi. V takom prípade by už išlo o porušenie zmluvy.


Čo treba urobiť, ak sme zabudli, alebo chceme vymeniť prístupové mená a heslá?
Stačí osloviť zodpovedného pracovníka, ktorý disponuje databázou a ten vám ich poskytne. Kontakty na neho nájdete v informáciách v sekcii Možnosti projektu.


Keďže prístupy sú obmedzené, aké osoby by ste nám odporúčali v prípade zverenia hesla pre odoberanie servisu?
Je ideálne, ak majú prístup do systému jeden alebo dvaja zamestnanci úradu. V prípade miest, ktoré majú väčšie administratívne aparáty, je to zamestnanec odboru komunikácie a napríklad pracovník, ktorí pripravuje podklady pre primátora. V obciach by to mal byť starosta a organizačný pracovník úradu.


V mestách i obciach sú však aj inštitúcie, firmy prípadne školy, ktoré sú zriaďované samosprávou. Je tento servis určený aj pre nich?
Na základe podmienok pre sprístupnenie spravodajstva, môžu ho využívať len obecné a mestské úrady pre svoje interné potreby. Prístup nie je možné poskytovať mestským firmám, kultúrnym strediskám, spoločenským organizáciám, občianskym združeniam či športovým klubom, ani v prípade, že by obec mala v týchto subjektoch svoju obchodnú či zriaďovateľskú účasť.


Môžu mať prístup do servisu napríklad poslanci?
Poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev nie sú zamestnancami samospráv, napriek tomu, že sa aktívne podieľajú na jej riadení.


Na čo všetko môžu obce a mestá využívať spravodajský servis?
V prvom rade na interné účely, a to pre získavanie relevantných a overených informácií, ktoré sú prospešné pre riadenie a rozvoj samosprávy. Správy vydané v servise môžu použiť v prípade, že potrebujú dokladovať informáciu o publicite. Napríklad, ak sa objaví v regionálnom servise správa o implementácii projektu dotovaného z fondov Európskej únie, obec môže správu použiť ako doklad o publicite vo verejnoprávnom médiu, ktorý sa prikladá k správe o realizácii projektu.


Môžu servis TASR využívať obce na tvorbu svojich internetových stránok?
Na základe dohody môžu servis využívať obce a mestá na tvorbu svojich internetových stránok. Mnoho samospráv na svojich stránkach uverejňuje obsah spravodajstva na svojich weboch, pričom tento obsah preberá z internetových stránok iných médií. Na jednej strane ide o získavanie obsahu, na ktorý nemá obec v mnohých prípadoch oprávnenie. Na druhej strane, informáciu napriek tomu, že je pôvodne z dielne TASR, mohli už iné médiá pred zverejnením na internete upraviť a doplniť a vy nemáte možnosť zistiť, čo bola pôvodná správa a kto a ako do nej zasahoval.

Preto je výhodou pracovať priamo s relevantným obsahom. Neznamená to však, že obec má pravo poskytnúť prístup do servisu TASR administrátorom, grafikom, prípadne cudzím osobám, ktoré tvoria obsah stránky.


Ako je to v prípade obecných novín?
Zodpovední pracovníci obecných a mestských úradov, ktorý majú prístup do klientskej zóny, môžu informácie zverejnené v servisoch využívať na tvorbu obsahu obecných novín, ale len v prípade, že sú sami ich tvorcom a vydavateľom. Neplatí to v prípade, že si vydávanie a tvorbu obsahu novín obec objednáva u tretích osôb na základe akejkoľvek dohody.


Aké údaje treba uvádzať pri správach, ktoré sme použili zo servisu TASR v novinách alebo na internete?
K textovej správe dopíšete na viditeľnom mieste pred správou, alebo po ukončení textu formuláciu - zdroj: TASR a dátum vydania v servise. V prípade fotografií použijete originálny popis fotografie zo servisu TASR, ktorý síce môže byť skrátený, ale nesmiete zmeniť jeho obsah. K nemu sa pridáva formulácia Foto: TASR a dátum vyhotovenia alebo vydania fotografie vo fotoservise.

Napríklad: Foto TASR: Starosta obce Litomorce pri otváraní budovy novej školy. 2. septembra 2018.


Ako zaradíme našu Originálnu textovú správu do servisu?
OTS je reklamný produkt TASR. Cenník v tomto prípade umožňuje obciam a mestám výrazné zľavy. Táto služba musí zostať platenou, napriek tomu, že informácie o realizovaných projektoch sa týkajú verejnosti a rozvoja obce či regiónu. V tomto prípade budete kontaktovať obchodné oddelenie a pracovníci vám vysvetlia postup.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring