Aké možnosti ponúka projekt


Klientska zóna - TASR do každej obce

Aktuálna, overená, neskreslená a nestranná informácia je dnes vo svete považovaná za veľmi cennú komoditu na trhu. Je to najmä z dôvodu pretlaku informácií, ktoré prinášajú elektronické (internetové ) médiá alebo sociálne siete, pričom v nemálo prípadoch ide o neúplné, skreslené či neoverené správy. Činnosť samospráv a jej schopnosť rýchlo reagovať na nové skutočnosti je často podmienená tým, ako rýchlo sa dostane ku kvalitnej informácii.
Vstup do klientskej zóny je umiestnený na hlavnom portáli tasr.sk a špeciálnej webovej stránke obce.tasr.sk. Odoberateľ spravodajského servisu TASR v rámci spomínaného projektu bude mať možnosť bezodplatne vstupovať prostredníctvom vygenerovaného hesla v rámci webového rozhrania do:
- domáceho servisu, regionálneho servisu, ekonomického servisu, zahraničného servisu, easy servisu, OTS servisu, foto servisu, sekcia prílohy a tabuľky
TASR vo svojich spravodajských servisoch denne zverejní desiatky textových správ, ktoré sa týkajú činnosti obcí, miest či samosprávnych krajov. Tieto správy tvoria gro regionálneho servisu, takmer polovicu domáceho servisu a časť informácií zachytáva ekonomické spravodajstvo. Okrem toho k žiadaným produktom regionálneho obsahu patria aj fotoreportáže a videoreportáže z celého Slovenska.
Zabudli ste heslo?
Kontaktná osoba: Ľuboš Horský, tel. 02/5292 5804, centr@zmos.sk
Administrátor: Mgr. Ján Lašák, jan.lasak@tasr.sk

Aplikácia – U nás sa dejú veci

FOTO: Súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek počas podujatia Horehronský gurmánfest 1. augusta 2015 v Mýte pod Ďumbierom, okres Brezno. Foto: Archív TASR, autor Michal Svítok.
Obce, mestá, vyššie územné celky v súčasnosti organizujú tisícky podujatí a mnohé si zaslúžia oveľa väčšiu pozornosť , ako sa im v skutočnosti dostane. V pretlaku informácií na mediálnom trhu a zameraní väčšiny médií, ktoré sa snažia orientovať globálnejšie, sa stáva, že informácie o menších podujatiach sa strácajú. Skutočnosť, že samosprávy informujú o svojich podujatiach na svojich weboch, alebo len niektoré médiá, je nepostačujúca.
Mnohé podujatia organizované na lokálnej či miestnej úrovni môžu byť pre médiá veľmi príťažlivé a zaujímavé z hľadiska spracovania. Problémom zostáva, ako sa o týchto akciách majú dozvedieť médiá. TASR prichádza s internetovou aplikáciou, ktorá poskytne samosprávam možnosti pravidelne informovať o svojich pripravovaných aktivitách široký okruh médií.
Vstup do aplikácie je umiestnený na webovej stránke obce.tasr.sk. Obec alebo mesto získa zdarma prístup do aplikácie, kde do pripraveného veľmi krátkeho formulára vypíše požadované informácie o podujatí. Tie potom systém zaradí do zoznamu podľa krajov a kategórií. S databázou informácií budú pracovať agentúrni spravodajcovia v príslušných regiónoch a na druhej strane ich bude TASR zverejňovať v spravodajskom prehľade v rámci týždenných prehľadov podujatí. Výhodou je to, že do tejto aplikácie môže subjekt aktívne vstupovať a robiť zmeny a úpravy.
Zabudli ste heslo?
Kontaktná osoba: Ľuboš Horský, tel. 02/5292 5804, centr@zmos.sk
Administrátor: Mgr. Ján Lašák, jan.lasak@tasr.sk

PR servis – reklamný priestor

FOTO: S podporou fondov Európskej únie v súčasnosti prebieha v Nitrianskom Pravne historicky najväčšia rekonštrukcia tamojšieho renesančného námestia. Foto: Archív TASR, Pavol Remiaš, 18.apríla 2012.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky poskytne obciam a mestám priestor v rámci svojej inzercie, za zvýhodnených podmienok. Platený reklamný produkt označený ako Originálna textová správa bude môcť obec využiť na propagáciu aktivít, ktoré súvisia s regionálnym rozvojom. Ide predovšetkým o realizované nekomerčné projekty v oblasti samosprávy, školstva, kultúry a sociálnych vecí, na ktoré obec alebo mesto využívajú európske zdroje, dotácie štátu a verejné zbierky.
OTS slúžia ako reklama pre konkrétnu obec. Po formálnom overení budú zverejnené v aktuálnom spravodajskom servise TASR, takže k nim budú mať prístup všetci odberatelia servisu . Okrem toho budú zverejnené aj v sekcii PR – servis na novom webovom portáli agentúry obce.tasr.sk, ktorý je jedným z koncových médií tlačovej agentúry.
Vzhľadom na to, že ide o reklamné produkty, kontaktujte Obchod a marketing, tel.: +421 2 59210 121, e-mail: obchod@tasr.sk.

Spravodajský portál - OBCE.TASR.SK


TASR pre potreby rozšírenia spolupráce so samosprávami vytvorila novú webovú stránku www.obce.tasr.sk , ktorá bude slúžiť predovšetkým ako rozhranie na administráciu jednotlivých oblastí spolupráce. Stránka je súčasťou portfólia webov TASR a dá sa ňu vstúpiť priamo alebo prostredníctvom internetových stránok www.tasr.sk, www.teraz.sk, prípadne stránok obcí a miest zapojených v projekte.
Web obsahuje niekoľko sekcií, ktoré obsahovo doplnia jej účel a ciele tohto projektu. Čitateľ tu nájde aktuálne informácie o dianí v mestách a obciach, ktoré zmapovali redaktori TASR. V rámci nej sa vytvoria vstupy do klientskej zóny, aplikácie či PR servisu.
Kontakt:
Administrátor: Mgr. Ján Lašák, jan.lasak@tasr.sk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring