Klienti


Odberateľmi spravodajského servisu sú obecné a mestské úrady v Slovenskej republike. Servis je určený výhradne pre obce a mestá - pre ich internú potrebu a môžu s ním disponovať na základe schváleného manuálu.

Oprávnenie na vstup do klientskej zóny získava obec alebo mesto, ktoré poverujú manipuláciou so servisom spravidla jedného zamestnanca určeného na komunikáciu v rámci úradu alebo s verejnosťou.

Oprávnenie na vstup do klientskej zóny TASR do každej obce, prípadne počítačovej aplikácie U NÁS SA DEJÚ VECI, získava obec na základe prihlasovacieho mena a vygenerovaného hesla. Prihlasovacie údaje sú obciam a mestám zasielané prostredníctvom elektronickej pošty.

Kontakt:
Bližšie informácie: Kontaktná osoba: Ľuboš Horský, tel. 02/5292 5804, centr@zmos.sk Administrátor: Mgr. Ján Lašák, jan.lasak@tasr.sk

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring