TASR do každej obce

Jedinečný projekt prináša viac správ zo života v slovenských regiónochNa archívnej snímke z 10. júla 2010 členovia folklórneho súboru Podpoľanec. Foto: TASR - Michal Svítok


Tlačová agentúra Slovenskej republiky v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska spúšťa od roku 2018 jedinečný projekt, ktorého cieľom je sprístupniť spravodajstvo verejnoprávnej agentúry všetkým obciam a mestám v Slovenskej republike. V neposlednom rade spolupráca so samosprávami prináša aj možnosti rozšírenia obojstranného toku informácií, ktoré obohatia spravodajský servis TASR. Agentúra v rámci tohto projektu počíta s rozšírením svojich aktivít, ktoré budú v mnohých segmentoch presahovať rámec zákonom stanovených úloh.

Snahy TASR o posilnenie spravodajského servisu z prostredia obcí a miest vyplýva predovšetkým z toho, že samosprávy na všetkých úrovniach dnes disponujú právomocami, ktoré sa významnou mierou podieľajú na zabezpečovaní služieb verejnosti. Agentúra musí na tieto skutočnosti reagovať, keďže aktivity samospráv považuje za jeden zo základných pilierov domáceho spravodajského servisu.

Odoberanie agentúrneho servisu poskytne samosprávam možnosť pracovať s originálnymi, neskreslenými a overenými informáciami z produkcie renomovanej tlačovej agentúry. Takéto informácie môžu zohrať v mnohých prípadoch zásadný význam pre rýchlejšie prijímanie správnych rozhodnutí pri riadení samospráv , či prezentácii ich aktivít.

Verejnoprávna agentúra vidí v spolupráci so samosprávami väčšie možnosti pre obohatenie svojho spravodajského servisu, ale aj obsahu vysielania svojich koncových médií (webov a TV). Pre samosprávy sa takto vytvoria ďalšie príležitosti na propagáciu ich aktivít, ktoré majú byť rozvojovými prvkami pre zviditeľnenie a zatraktívnenie regiónu.
Výhodou tohto projektu sú aj ďalšie možnosti, ktorými disponuje TASR v oblasti koncových médií a TV. Ide predovšetkým o jeden z najsledovanejších spravodajských portálov na Slovensku www.teraz.sk , ale aj ďalšie tematicky zamerané internetové stránky. Novinkou, ktorá vznikla na základe tohto projektu, je špeciálne obsahovo zameraný web na dianie v regiónoch.

TASR v súčasnosti disponuje v regiónoch Slovenska 18 redaktormi, ktorí zabezpečujú textové spravodajstvo pre všetky agentúrne servisy. V prípade Bratislavského kraja sú to ďalší dvaja redaktori, ktorí majú za úlohu mapovať dianie mimo hlavného mesta. Okrem toho agentúra zabezpečuje obrazové spravodajstvo prostredníctvom 10 fotoreportérov mimo Bratislavy. Agentúra však počíta s miernym posilnením personálneho obsadenia.Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring