Vláda: Pri nádržiach gudrónov v Nemeckej by sa mala obstarať... (2)

10. júla 2024 14:15
Bratislava 10. júla (TASR) - Pri nádržiach gudrónov v bývalom závode Petrochema v Nemeckej by sa mala obstarať dočasne demontovateľná fyzikálno-chemická čistiareň odpadových vôd (ČOV) s mechanickým čistením. Vyplýva to z návrhu na zabezpečenie opatrení na odvrátenie ekologickej havárie a environmentálnych škôd z Odkaliska Dubová, ktorý v stredu schválila vláda. ČOV by bola podľa rezortu efektívnym a pre štát ekonomicky najvýhodnejším riešením. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má obstaranie čistiarne zabezpečiť do 90 dní. "Finančné prostriedky vo výške 1.400.000 eur na opatrenia sú zabezpečené v rozpočtovej kapitole Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR na rok 2024 na základe uznesenia vlády," uviedol envirorezort. Investičné náklady na čistiareň by sa pohybovali vo výške 300.000 až 400.000 eur, v závislosti od technológie a súvisiacich zariadení a od jej výkonu. Dodaciu lehotu odhaduje na desať až 12 týždňov. Nepriaznivá situácia v areáli v súvislosti s prevádzkou ČOV, ako aj s odčerpávaním a čistením odpadových vôd z gudrónových lagún sa riešila už v rokoch 2022 až 2023. Okresný úrad Brezno vtedy vyhlásil mimoriadnu situáciu z dôvodu hrozby odpojenia od elektriny pre dlh spoločnosti PTCHEM. Hrozil aj únik nebezpečných látok do životného prostredia, priblížilo MŽP. Náklady na energie dodávané do areálu znášal podľa rezortu štát do času, keď schválili spoločnosti reštrukturalizáciu a odvolali v januári mimoriadnu situáciu. Následne spoločnosť ukončila odčerpávanie a čistenie odpadových vôd z dvoch gudrónových jám. "Vzhľadom na to, že spoločnosť PTCHEM Nemecká už niekoľko mesiacov nezabezpečuje odčerpávanie odpadových vôd z týchto gudrónových lagún a ich čistenie, vplyvom počasia v nich bola dosiahnutá kritická úroveň hladiny odpadových vôd," uviedlo ministerstvo. Poukázalo na to, že tento pretrvávajúci stav spôsobuje hrozbu preliatia znečistených vôd mimo vodnú stavbu, ako aj možnú haváriu hrádze odkaliska. To by viedlo podľa MŽP k závažnej ekologickej havárii s environmentálnymi škodami s možnou kontamináciou rieky Hron a ohrozeniu verejného zdravia. Envirorezort pripomína, že spoločnosť PTCHEM spochybňuje vlastnícke vzťahy ku gudrónovým jamám, ako aj že sú vodnou stavbou - odkaliskom. "Podľa spoločnosti PTCHEM ide o skládku, pričom nezabezpečuje starostlivosť ani ako o odkalisko, ani ako o skládku, preto štátny podnik Vodohospodárska výstavba inicioval u orgánu štátnej vodnej správy na Okresnom úrade Brezno výkon vodoochranného a technicko-bezpečnostného dozoru so žiadosťou o určenie, či ide o vodnú stavbu," priblížil. Toto konanie podľa MŽP doteraz neukončili. Vládny kabinet preto uložil ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) zabezpečiť na Okresnom úrade Brezno konanie, či je alebo nie je odkalisko Dubová vodnou stavbou. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) je toho názoru, že okresný úrad dlhodobo nekoná pri určení vlastníka tejto envirozáťaže. Na Slovensku tiež poľa neho doteraz neexistovalo čistiace zariadenie, ktoré mohlo byť na odkalisku použité. "Preto sme museli využívať služby tam určeného vlastníka, ktorý prečerpával tú vodu. Považujeme to za ekonomicky absolútne neefektívne," povedal Taraba. Zariadenie podľa ministra kúpia urýchlene. Posilnia tak aj bezpečnostnú infraštruktúru Slovenska, aby nebolo odkázané na súkromníka. "Budeme to robiť vo vlastnej réžii. Správcom toho zariadenia podľa všetkého bude Slovenský vodohospodársky podnik," podotkol. Taraba doplnil, že to nebude mať žiaden vplyv na štátny rozpočet, pretože peniaze sú na to určené. "Budeme veľmi hospodárne využívať tie peniaze, aby zariadenie, ktoré sme kúpili, veľmi rýchlo prišlo na Slovensko a po druhé, aby sme ho mohli využívať na túto, ale aj podobné situácie," povedal. Rafinéria minerálnych olejov v obci Nemecká začala svoju činnosť v roku 1938 ako štátny podnik, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová. Pri spracovaní ropy vznikli v areáli rafinérie skládky odpadu nazývané gudrónové jamy. Okrem odkaliska v areáli podniku sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v katastri obce Predajná. UPOZORNENIE: Správa bola aktualizovaná v 6. odseku a rozšírená o 7. a 8. odsek. TASR k správe ponúka zvukový záznam. lef mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring