Vyjadrenie: Úrad komisára pre deti: Nadviazali sme spoluprácu s tromi ...

21. júna 2024 19:07
Vyjadrenie: Úrad komisára pre deti: Nadviazali sme spoluprácu s tromi ďalšími krajmi. Do dnešného dňa sme v rámci Akadémie prevencie šikany oslovili už takmer 3500 osôb Bratislava 21. júna (TASR) - Za pol roka od začiatku projektu akadémie prevencie šikany oslovil Úrad komisára pre deti priamo na prednáškach a školeniach už viac ako 3439 osôb: 2569 žiakov, vrátane 60 študentov VŠ, 725 odborných pedagogických pracovníkov a členov školských podporných tímov, ale aj 95 rodičov a 50 susudcov, vyšších súdnych úradníkov, prokurátorov a mediátorov. Počas uplynulých dní sme nadviazali spoluprácu s Trnavským, Nitrianskym a Bratislavským samosprávnym krajom, kde budeme aktívne pokračovať v odovzdávaní poznatkov od nového školského roka. Prvou akciou v spolupráci s úradom Trnavského samosprávneho kraja bola prednáška na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave. Okrem študentov prišlo podvečer na besedu s odborníkom Úradu komisára pre deti aj približne 40 rodičov. Začiatok spolupráce s Nitrianskym samosprávnym krajom a koordinátorom Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Nitre bol o predstavení nového prístupu a identifikácie šikanovania na školách 115-tim pedagógom a odborným pracovníkom stredných škôl. Odborná prednáška zahŕňala prevenciu sociálno-patologických javov, overené preventívne aktivity, prípady z praxe a formy bezpečnej komunikácie s detskými obeťami. V utorok sme podobnú akciu zorganizovali v spolupráci s úradom Bratislavského samosprávneho kraja. S vyše 60-timi pedagógmi sme si na spoločnom workshope vymieňali skúsenosti na témy šikanovania, ale aj duševného zdravia detí. Akadémia prevencie šikany zahŕňa odborné školenia pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov škôl, podporných tímov, výmenu skúseností z praxe, edukačné aktivity pre žiakov a v neposlednom rade aj pre ich rodičov. Ak chceme pomôcť deťom, musíme sa vždy snažiť pomôcť aj rodinám, v ktorých vyrastajú. Úrad komisára pre deti sa touto cestou snaží napĺňať svoje ciele, ktorými sú postupné prepájanie viacerých subjektov a rezortov k aktívnej a tvorivej spolupráci v prospech skvalitňovania života, vzdelávania a práv detí. TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. akb
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring