Prievidza: Samospráva pripravuje nové cyklotrasy na území mesta

21. júna 2024 8:16
Prievidza 21. júna (TASR) - Samospráva Prievidze pripravuje realizáciu nových cyklistických trás na území mesta. Cez verejnú súťaž vybrala dodávateľa projektovej dokumentácie, s ktorým v týchto dňoch uzatvorila zmluvu o dielo. Cena za projekt vrátane autorského dohľadu predstavuje 35.488 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie cyklotrás na území mesta. "Účelom je podporiť cyklistickú a inú nemotorovú dopravu, zlepšiť prepojenosť k miestam občianskej infraštruktúry a uzlom hospodárskeho významu, zlepšiť dostupnosť centier osídlenia s priemyselnými zónami, zvýšiť podiel cyklistickej prepravy na celkovom počte prepravených osôb a zároveň zviditeľniť pohyb cyklistov, a tým zvýšiť ich bezpečnosť," uviedla vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová. Samospráva požaduje riešiť viaceré úseky cyklotrás. Pôjde o vetvy Košovská cesta - Dlhá ulica, futbalový štadión - Kultúrny dom Necpaly, Ulica stavbárov - Základná škola Ulica energetikov, Nábrežná ulica - Rad. L. N. Tolstého, Námestie slobody - Čierne mesto, Gorazdovo nábrežie - Sadová ulica a rekonštrukciu existujúcej vetvy od Ulice J. Murgaša po Gorazdovo nábrežie. Primátorka Katarína Macháčková tvrdí, že mesto sa snaží neustále zlepšovať podmienky pre cyklistov, rozvíjať nemotorovú dopravu a zároveň podporiť zdravý životný štýl obyvateľov. "Verím, že vďaka spracovaniu projektovej dokumentácie sa nám podarí v najbližšom období predmetné trasy aj úspešne zrealizovať," podotkla Macháčková. Dodávateľom projektovej dokumentácie je Martin Svetlánsky. Vyhotoviť ju má do štyroch mesiacov od podpisu zmluvy. amo ima
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring