Vyjadrenie: Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase je v druhom a...

20. júna 2024 12:14
Vyjadrenie: Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase je v druhom a treťom čítaní Bratislava 20. júna (TASR) - Vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase je dnes v druhom a treťom čítaní v Národnej rade SR. Vo finálnom znení zákona by mali byť zapracované viaceré pragmatické pozmeňovacie návrhy poslancov, ktoré boli navrhované v pripomienkovom konaní a zároveň budú predmetom rozpravy v pléne NR SR. "Ak sa na procesy a stav v súčasnej RTVS pozriete skutočne objektívne, bez politickej a ideologickej optiky, tak musíte vidieť, že za takmer 14 rokov sa nepodarilo naplniť ani základné ciele zákona, ako ich vtedy uvádzala dôvodová správa zákona o RTVS. Pokračovalo zadlžovanie, problematická je tiež zákonom deklarovaná finančná konsolidácia a efektivita využívania zverených verejných financií," povedala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová s tým, že nový Zákon o Slovenskej televízii a rozhlase je výsledkom dlhého úsilia súčasnej vlády a reakciou na silnú verejnú podporu pre reformu médií. Navrhované zásadné zmeny zákona o STVR zostávajú nezmenené: Rada bude tvorená, tak ako doteraz, deviatimi členmi, mení sa spôsob kreovania Rady. Štyroch členov bude menovať minister kultúry menovacím dekrétom, z toho jedného na návrh ministra financií. Zvyšných 5 členov sa bude voliť na najbližšej schôdzi NR SR väčšinou hlasov. Funkčné obdobie člena Rady bude 6 rokov a členovia nebudú rotovať. Generálny riaditeľ bude predkladať Koncepciu riadenia a rozvoja Slovenskej televízie a rozhlasu a jej programovej služby s dôrazom na verejný záujem. Uzavretie zmlúv STVR s tretími subjektmi bude schvaľovať Rada, ak výška plnenia zo zmluvného vzťahu presiahne 1,5 milióna eur. Generálneho riaditeľa bude voliť a odvolávať Rada jednoduchou väčšinou 5:4 a jeho funkčné obdobie bude 5 rokov. Vznikne Etická komisia ako nový orgán Etická komisia ako poradný orgán Rady. Komisia bude zložená z 9 členov, jej úlohou bude zaujímať stanoviská k dodržiavaniu štatútu programových pracovníkov a iných etických princípov zamestnancov STVR a externých spolupracovníkov. TASR o tom informovala riaditeľa odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR Petra Bačinská. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring