Vyjadrenie: Druhé stretnutie s riaditeľmi reedukačných centier

20. júna 2024 10:54
Bratislava 20. júna (TASR) - Úrad komisára pre deti zorganizoval 19. 6. už druhé stretnutie s riaditeľmi reedukačných centier. Na stretnutí sa okrem riaditeľov zúčastnili poradca ministra školstva, vedy a výskumu, zástupcovia regionálnych úradov školskej správy a prizvaný bol aj predseda Fóra riaditeľov a zamestnancov z centier pre deti a rodiny, OZ Úsmev ako dar a OZ IP-čko. Stretnutie malo niekoľko tém. Komisár pre deti predstavil národný preventívny mechanizmus proti týraniu, mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu s deťmi. Diskutovalo sa aj o spolupráci medzi centrami pre deti a rodiny (CDR) a reedukačnými centrami pri sanácii rodiny a tvorbe individuálnych rozvojových plánov dieťaťa. Jednou z podstatných tém bolo aj vzdelávanie zamestnancov a odborných pracovníkov reedukačných centier, k čomu môžu dopomôcť aj občianske združenia. Už teraz sa pripravuje vzdelávací plán na jeseň, kedy ÚKPD chystá aj stretnutie so zástupcami detí a mládeže v reedukačných centrách. Detská participácia je podľa komisára pre deti veľmi dôležitá a práve preto chce počuť aj ich názory na systémové riešenia problematiky reedukačných centier. Stretnutie prinieslo aj diskusiu o detskej participácii a naplnení práva dieťaťa byť vypočuté. Diskutovalo sa o krízovej intervencii, ktorá funguje na celom Slovensku a o návrhoch IP-čka na zrealizovanie bezpečnej komunikačnej linky pre deti v reedukačných centrách s využitím modernejších technológií. Komisár sa zaujímal o názory účastníkov na vzdelávanie, participáciu a ďalšie možnosti. Zdôraznil nutnosť podpory vychovávateľov a odborných zamestnancov, ktorí sú s deťmi v dennodennom kontakte. V duchu motta "spojme sa pre deti" sa podarilo aj na tomto stretnutí podporiť spoluprácu participujúcich subjektov pre najlepší záujem dieťaťa. TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring