Vyjadrenie: MK: Na ministerstve kultúry zasadajú hodnotiace komisie v...

19. júna 2024 16:47
Vyjadrenie: MK: Na ministerstve kultúry zasadajú hodnotiace komisie v programe Obnovme si svoj dom (OSSD), finančné prostriedky neprepadnú, budú efektívne využité Bratislava 19. júna (TASR) - Rezort kultúry využije finančné prostriedky určené na obnovu pamiatok pre rok 2024 efektívne. V programe Obnovme si svoj dom (OSSD) prišlo pre rok 2024 takmer tisíc žiadostí. MK SR v druhej polovici mája vymenovalo hodnotiace komisie a zverejnilo ich zloženie. Tie momentálne zasadajú a žiadosti vyhodnocujú. Dotácia z tohto programu nie je nárokovateľná. Neskorší harmonogram jednotlivých krokov čiastočne vyplýva aj z predĺženia termínu na predkladanie žiadostí, ktorý bol posunutý z posledného novembrového dňa na posledný deň roka 2023. V súlade s výsledkami vnútorného auditu a s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť procesy ministerstvo prijalo Plán opatrení na odstránenie nedostatkov. Upravené boli interné riadiace akty, ako Smernica o poskytovaní dotácií a Organizačný a rokovací poriadok komisií. Schéma tak umožní podporovať najmä projekty vedúce k úplnej a komplexnej obnove kultúrnych pamiatok, efektívne využitie verejných financií na projekty, ktoré sa definitívne a kompletne dokončia. Medzi priority ministerstva patria sakrálne stavby, objekty v pamiatkových zónach UNESCO a ďalšie kultúrne pamiatky po celom Slovensku. Systém dotačného programu bude pružnejší a podporí ich rýchlejšiu a komplexnejšiu obnovu. Tento rok sa rozhodlo v programe OSSD o vyčlenení 9 miliónov eur. Zvyšných 6 miliónov eur bude alokovaných na priamu adresnú podporu obnovy kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. K týmto prostriedkom sa pridajú aj tie, ktoré sa nestihnú vyčerpať v rámci programu Obnovme si svoj dom. Zámerom MK SR je zabezpečiť plnenie cieľov z programového vyhlásenia vlády SR a aspoň čiastočne zmierniť investičný dlh v rezorte kultúry. Dotácia z tohto programu nie je nárokovateľná. Je to dobrovoľný príspevok štátu a nikto naň nemá zákonný nárok. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Bačinská. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring