Oznámenie: TK ministra školstva T. Druckera po stretnutí s ministrom ČR M. Bekom

18. júna 2024 17:57
Tlačová konferencia ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáša Druckera po bilaterálnom stretnutí s ministrom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky Mikulášom Bekom sa uskutoční vo štvrtok 20. júna o 12.30 h v tlačovom centre MŠVVaM SR, prízemie, Stromová č. 1 v Bratislave. Téma: Spoločné vyhlásenie po stretnutí. Upozornenie: V prípade záujmu o parkovacie miesto, odbor komunikácie a marketingu prosí zástupcov médií, aby na emailovú adresu tlacove@minedu.sk zaslali EČV a typ vozidla, do štvrtka 20. júna do 08.00 h. Počet parkovacích miest vyhradených pre novinárov je obmedzený. TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie a marketingu MŠVVaM SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring