Vyjadrenie: MZVEZ SR: Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií...

15. júna 2024 17:53
Vyjadrenie: MZVEZ SR: Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť Bratislava 15. júna (TASR) - V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a udržateľnosti a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa na rezorte diplomacie uskutočnila vo štvrtok 13. júna 2024 konferencia s názvom "Ako komunikovať Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj v časoch komplexity a polarizácie". Ciele udržateľného rozvoja, aktuálne globálne výzvy a spôsoby ako tému priblížiť verejnosti boli hlavným zámerom realizovaného podujatia. Oba zúčastnené rezorty spolu s OECD vypracovali projekt, ktorého hlavnou myšlienkou je zvýšiť celkové povedomie spoločnosti o Agende 2030 a jej cieľoch udržateľného rozvoja prijatých Organizáciou Spojených národov. Vznikol tak rámec pre komunikáciu udržateľného rozvoja naprieč celou štátnou správou, samosprávou, občianskou i akademickou obcou. "Ciele trvalo udržateľného rozvoja sa dajú dosiahnuť len vtedy, ak sa nám podarí zmobilizovať a zapojiť občanov a všetky zainteresované strany. Pri napredovaní nezabúdajme, že Agenda 2030 je výzvou pre nás všetkých. Aby sme konali spoločne a usilovali sa o budúcnosť, v ktorej sa bude dariť všetkým," uviedol v úvode konferencie štátny tajomník rezortu zahraničia Rastislav Chovanec. Komunikačná stratégia individuálne prispôsobená na slovenské podmienky pomôže všetkým účastníkom procesov zorientovať sa a spolupracovať s využitím prijatých komunikačných nástrojov. Stratégia by mala byť základom pre konštruktívnu, transparentnú a úspešnú implementáciu cieľov udržateľného rozvoja. Na potrebu spolupráce v rámci Agendy 2030 apeluje tiež štátna tajomníčka Úradu podpredsedu vlády SR Alena Sabelová. "Musíme prehodnotiť, ako vytvárame príbehy o otázkach, ktoré sú dôležité, ale niekedy sa ťažko komunikujú so širším publikom. Všetci sa učíme, a to je dôvod, prečo sme si vybrali komunikáciu ako kľúčovú tému tejto konferencie," doplnila štátna tajomníčka. S využitím svojich mechanizmov OECD poskytla analýzu doterajšej implementácie národných priorít Slovenska a do projektu zahrnula zároveň návrh strategických možností a odporúčaní na zlepšenie súdržnosti národných politík pre udržateľný rozvoj. "Realizácia našej spoločnej vízie pre budúcnosť si bude vyžadovať významnú spoluprácu. Je to veľká výzva, ale aj príležitosť. Vládne inštitúcie môžu plniť funkciu koordinátora pri zabezpečovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030, presun agendy na Úrad podpredsedu vlády SR preto poskytuje v tomto smere dobrú príležitosť," priblížila zástupkyňa OECD Carina Lindberg. Pri implementácii udržateľného rozvoja zohráva dôležitú úlohu prostredníctvom svojich politík, financií, medzinárodnej spolupráce a podpory inovácií Európska únia. Jej prístup a záväzok k udržateľnosti prispieva podľa vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR Vladimíra Šuchu k dosiahnutiu komplexných cieľov. "Udržateľný rozvoj je jadrom priorít Únie. Usilujeme sa o spravodlivejšiu, ekologickejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť, v ktorej majú svoje miesto ľudia, planéta aj prosperita. Tieto priority inšpirovali viacero transformačných iniciatív EÚ, ako napríklad Európsku zelenú dohodu, právne predpisy v oblasti zmeny klímy či Európsky pilier sociálnych práv," informoval V. Šucha. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lul
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring