Vyjadrenie: Štátny tajomník M. Eštok: Efektívna spolupráca rezortov je ...

14. júna 2024 19:07
Vyjadrenie: Štátny tajomník M. Eštok: Efektívna spolupráca rezortov je základom úspešného presadzovania záujmov SR v EÚ Bratislava 14. júna (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a šerpa predsedu vlády SR Marek Eštok dnes predsedal rokovaniu Strategickej Komisie pre európske záležitosti, ktoré sa uskutočnilo na rezorte zahraničných vecí. Štátne tajomníčky a štátnych tajomníkov ministerstiev informoval o aktuálnych európskych témach rezonujúcich na politickej scéne. V súvislosti s nadchádzajúcim zasadnutím Európskej rady, ktoré sa uskutoční v dňoch 27. a 28. júna 2024 a bude prvým formálnym stretnutím lídrov po voľbách do Európskeho parlamentu, predstavil témy, ktorým sa budú lídri venovať. "Súčasťou rokovaní budú pravidelné diskusie k situácii na Ukrajine a Blízkom východe, ale aj aktuálne otázky v oblasti bezpečnosti a obrany," priblížil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí s tým, že vzhľadom na začiatok nového inštitucionálneho cyklu Európskej únie schvália lídri tiež novú Strategickú agendu na roky 2024-2029. "Ide o kľúčový politický dokument, ktorý definuje priority Únie na nasledujúcich päť rokov. Na základe tohto dokumentu pripraví nová Európska komisia svoj pracovný program," spresnil M. Eštok. Účastníci rokovania sa zhodli, že súčasťou nových výziev, pred ktorými stojí EÚ, sú najmä rozširovanie a vnútorná príprava Únie na zvýšený počet jej členov, ako aj potreba posilnenia bezpečnosti a obrany v kontexte súčasného geopolitického vývoja. Dôležitými sú však rovnako témy z predchádzajúceho cyklu, ktoré zostali neukončené. "Z pohľadu Slovenska sa to týka predovšetkým ďalšieho posilňovania konkurencieschopnosti, dokončenia jednotného trhu a hľadania celkových riešení v oblasti nelegálnej migrácie," doplnil štátny tajomník rezortu diplomacie. Na zasadnutí štátne tajomníčky a štátni tajomníci prediskutovali zároveň problematiku zvyšovania počtu slovenských občanov v inštitúciách Únie a v medzinárodných organizáciách či aktuálny stav prípravy revidovaného systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ. Podľa M. Eštoka dnešné rokovanie komisie potvrdilo, že koordinačné stretnutia majú svoje opodstatnenie a pridanú hodnotu: "Keď sa budeme stretávať a spoločne konštruktívne diskutovať o našich prioritách doma, budeme úspešnejší aj pri presadzovaní našich národných záujmov v Bruseli." TASR informoval komunikačný odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring