Vyjadrenie: Rezort obrany hostil zasadnutie spoločnej slovensko-maďarskej...

13. júna 2024 17:41
Vyjadrenie: Rezort obrany hostil zasadnutie spoločnej slovensko-maďarskej komisie pre otázky obrany a bezpečnosti Bratislava 13. júna (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Igor Melicher sa dnes zúčastnil na rokovaní Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre vojenské a iné bezpečnostno-politické otázky. Hlavnou témou stretnutia s maďarskými partnermi bola bilaterálna spolupráca a možnosti jej rozširovania, ako aj ochrana slovenského neba vzdušnými silami Vyšehradskej skupiny v rámci Air Policingu či aktuálne transatlantické procesy. Podľa štátneho tajomníka I. Melichera rokovania tohto formátu nielen podporujú vzájomný dialóg a spoluprácu, ale umožňujú tiež lepšie pochopiť naše vízie budovania funkčných a moderných ozbrojených síl. "Táto platforma položila pevný základ pre našu prebiehajúcu a aj budúcu spoluprácu vo viacerých oblastiach vrátane obranného priemyslu a modernizácie ozbrojených síl, kde aktuálne identifikujeme viacero príležitostí pre kooperáciu," uviedol I. Melicher. Obe delegácie diskutovali aj o možnej spolupráci v rámci operácií medzinárodného krízového manažmentu a predstavili tiež pozície svojich krajín pred nadchádzajúcim summitom NATO vo Washingtone. Zmiešaná komisia pre vojenské a iné bezpečnostno-politické otázky je súčasťou širšej etablovanej bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Posledné stretnutie tohto formátu sa uskutočnilo 10. marca 2022 v Budapešti. Zmiešané komisie vznikli za účelom implementácie Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. TASR informoval komunikačný odbor Kancelárie ministra obrany SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bub
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring