Projekty nad päť miliónov eur financované z rozpočtu už vláda nebude... (2)

12. júna 2024 14:11
Bratislava 12. júna (TASR) - Navrhované investície či projekty investičného charakteru s celkovými výdavkami vyššími ako jeden milión eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH) už nebudú musieť rozpočtové a príspevkové organizácie a ostatné subjekty verejnej správy predkladať na hodnotenie Ministerstvu financií (MF) SR. Zároveň už vláda nebude schvaľovať začatie obstarávania stavieb financovaných z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu v hodnote nad päť miliónov eur. Vyplýva to z návrhu zrušenia niektorých úloh z uznesení, ktoré v stredu schválila vláda. "Navrhovaným zrušením úlohy pre všetkých gestorov sa uvoľnia administratívne kapacity kapitolám na prípravu väčších projektov a prinesie im väčšiu flexibilitu a úsporu času pri príprave menších projektov," uviedlo ministerstvo financií v schválenom materiáli. Zameranie sa na prípravu, harmonogram a reálnosť realizácie veľkých projektov pomôže podľa MF predísť rizikám spojeným s ich následnou implementáciou. Väčšie projekty sú hodnotené aj vo fáze prípravy, a preto je pre možné zmeny technického riešenia alebo zvolenej alternatívy potenciál úspor násobne väčší. "Malé hodnotenia pred verejným obstarávaním sa väčšinou obmedzujú len na porovnávanie jednotkových cien a súlad so stratégiou," priblížil rezort. Pri zrušení povinnosti nezačínať verejné obstarávania stavieb s hodnotou nad päť miliónov eur bez súhlasu vlády MF argumentovalo úpravou limitu na hodnotenie investičných projektov. Väčšia efektivita celého procesu riadenia verejných investícií sa podľa rezortu dosiahne zameraním sa na väčšie projekty a strategické určovanie investičných priorít. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) po rokovaní vlády spresnil, že Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri MF by mal hodnotiť IT projekty od sumy desať miliónov eur a ostatné projekty od sumy 40 miliónov eur. "V podstate sa vraciame do starého módu, v ktorom sme operovali aj za bývalej vlády," povedal Kamenický. ÚHP má byť podľa Kamenického orgánom ministra financií, ktorý bude nápomocný vláde k tomu, aby sa zbytočne nepredražovali nákupy, ktoré sa budú robiť. UPOZORNENIE: Správa bola rozšírená o posledný odsek. TASR ponúka k správe zvukový záznam. vre tur von
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring