Vyjadrenie: ÚNMS SR: Nominujte svojho manažéra kvality do súťaže Top manažéri...

11. júna 2024 12:41
Vyjadrenie: ÚNMS SR: Nominujte svojho manažéra kvality do súťaže Top manažéri kvality roka 2024 Bratislava 11. júna (TASR) - Malé, stredné a veľké firmy s rôznym zameraním svojej činnosti, ale aj organizácie verejnej správy majú možnosť nominovať na ocenenie Top manažér kvality roka 2024 svojich manažérov kvality, ktorí sa významnou mierou pričinili o to, že dosahujú výborné výsledky. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) vyhlasuje 19. ročník súťaže Top manažéri kvality. Cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť šikovných odborníkov a profesionálov v oblasti implementácie a rozvoja systému manažérstva kvality, alebo komplexného manažérstva kvality. Do súťaže môžu organizácie súkromného a verejného sektora nominovať: manažéra kvality, špecialistu kvality, metodika modelu CAF, metodika modelu výnimočnosti EFQM, osobu v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality. Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky na poštovú adresu ÚNMS SR v termíne do 30. septembra 2024. Účasť v súťaži je bezplatná. Súťažné kategórie: Kategória A) Top manažér kvality roka 2024 - súkromný sektor Kategória B) Top manažér kvality roka 2024 - sektor verejnej správy Bližšie informácie o súťaži je možné nájsť na webovom sídle ÚNMS SR (v časti Kvalita). Udeľovanie ocenení sa bude konať v novembri 2024 pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2024. Výsledky súťaže budú uverejnené aj na webovom sídle ÚNMS SR. TASR o tom informovala Andrea Bartová z kancelárie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring