Vyjadrenie: GP: Srbská generálna prokurátorka Zagorka Dolovac na pozvanie...

11. júna 2024 12:08
Vyjadrenie: GP: Srbská generálna prokurátorka Zagorka Dolovac na pozvanie Maroša Žilinku navštívila Slovensko Bratislava 11. júna (TASR) - V dňoch 10. – 11. júna 2024 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov generálnych prokuratúr Slovenskej republiky a Srbskej republiky. Srbská generálna prokurátorka Zagorka Dolovac s delegáciou prijala pozvanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku na návštevu Slovenskej republiky, ktoré nadväzovalo na uzavretie Memoranda o porozumení a spolupráci medzi najvyššími orgánmi prokuratúr oboch krajín dňa 12. septembra 2023 v Belehrade. Cieľ memoranda spočíval v posilnení a podpore spolupráce v boji proti trestnej činnosti a vo vzájomných konzultáciách na účely výmeny odborných znalostí v oblastiach organizovaného zločinu, korupcie, terorizmu, obchodovania s drogami, pašovania osôb, prania špinavých peňazí, počítačovej kriminalita, ako aj ďalších závažných zločinov. Maroš Žilinka, generálny prokurátor Slovenskej republiky: "Stretnutie vnímam ako možnosť obojstranného potvrdenia dôležitosti vzťahov medzi slovenskou a srbskou prokuratúrou a vysokej úrovne našej spolupráce, a to aj v kontexte minuloročného uzavretia Memoranda o porozumení a spolupráci v Belehrade. V dnešnom globalizovanom svete kriminalita nepozná hranice, čo len zvýrazňuje nevyhnutnosť efektívnej justičnej spolupráce aj s krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Ide o náš spoločný záujem." Hlavnými témami stretnutia boli okrem iného agenda právnej pomoci a extradičného konania. Obe strany tiež diskutovali o špecializácii prokurátorov na vybavovanie agendy justičnej spolupráce a vzájomne si tiež vymenili skúsenosti týkajúce sa spolupráce s Eurojustom, inými štátmi (africké štáty, SAE) a medzištátnymi sieťami (Európska justičná sieť). Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka zároveň ocenil nielen odbornú úroveň stretnutia, ale predovšetkým jeho ľudský rozmer. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring