Vyjadrenie: MS SR hľadá v spolupráci s mestom Prešov nové riešenie pre odídencov

9. júna 2024 15:33
Vyjadrenie: MS SR hľadá v spolupráci s mestom Prešov nové riešenie pre odídencov Bratislava 9. júna (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti (MS) Slovenskej republiky Michal Sedliak a riaditeľ Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov Norbert Kundrák sa stretli s viceprimátorom mesta Prešov Petrom Krajňákom. Cieľom stretnutia bolo vyriešenie situácie na Otvorenom oddelení ústavu Prešov, kde boli v rámci humanitárnej pomoci v roku 2022 ubytovaní odídenci z Ukrajiny. Jednalo sa o akútne, teda dočasné riešenie, pretože súčasná situácia je dlhodobo neudržateľná a vyžaduje, aby sa tieto ubytovacie priestory opätovne začať využívať na ich pôvodný účel. "V súlade s programovým vyhlásením vlády týkajúcim sa humanizácie podmienok výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody prebiehajú, respektíve začnú prebiehať viaceré investičné akcie, ktoré si vyžadujú reorganizáciu celkových ubytovacích kapacít a budú mať dopad aj na ústav Prešov," vyhlásil M. Sedliak. Doterajšie náklady súvisiace s poskytnutím tejto humanitárnej pomoci boli hradené výlučne z rozpočtovej kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR, respektíve z podkapitoly Zboru väzenskej a justičnej stráže. V rámci stretnutia zástupcovia mesta Prešov deklarovali maximálnu snahu o vyriešenie tejto situácie a požiadali zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR a Zboru väzenskej a justičnej stráže o poskytnutie súčinnosti. TASR o tom informovala Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia MS SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hol
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring