Vyjadrenie: MS SR: Využívanie duchovnej služby môže zmierniť napätie vo väzení

8. júna 2024 18:01
Bratislava 8. júna (TASR) - Náboženská identita je dôležitou súčasťou života mnohých ľudí a preto je dôležité, aby aj osoby vo väzenských zariadeniach mohli napĺňať svoje duchovné potreby. Migračná kríza a nárast kriminality spojenej s prevádzačstvom v posledných rokoch spôsobili, že v slovenských Ústavoch na výkon trestu stúpol počet väznených cudzincov s rôznym vierovyznaním. "Cudzinci majú právo na prispôsobenie stravy vo väzniciach tak, aby to bolo súladné s ich náboženským presvedčením. A to aj napríklad poskytovanie bezbravčovej alebo bezmäsitej stravy na základe žiadosti väznenej osoby," vysvetľuje verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Duchovnú a pastoračnú službu môže byť poskytovaná väzneným osobám len štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou. "V tejto súvislosti je dôležité eliminovať všetky riziká, aby nedošlo k nepovolenému kontaktu väznených osôb napríklad s zradikalizovanými osobami," upozorňuje štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Michal Sedliak. Verejný ochranca práv je v kontakte s veľvyslancami krajín, ktorých občania sú obmedzení na slobode na Slovensku. "Dôsledkom zákonného obmedzenia na počet príslušníkov cirkvi, ktorý je potrebný na registráciu cirkvi alebo náboženského spoločenstva, je totiž okrem iného aj znemožnenie prístupu k poskytovaniu duchovných služieb pre značnú časť cudzincov vo väzniciach," dodáva R. Dobrovodský. Dôležitým pilierom v demokratickej spoločnosti a právneho štátu je, aby mali všetky väznené osoby zabezpečené základné ľudské práva, vrátane práva na slobodu náboženského vyznania. "Zbor vždy prihliada na okolnosti súvisiace s religióznosťou každého odsúdeného," tvrdí biskupský vikár na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže v Bratislave Peter Nižník. Vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody bolo k 7.6.2024 celkovo 465 cudzincov, najviac z Ukrajiny (89), z Česka (59) a zo Sýrie (48). TASR o tom informovala Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia MS SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. em
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring