Vyjadrenie: MV: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na Akadémii PZ

23. mája 2024 10:49
Bratislava 23. mája (TASR) - Pri príležitosti dvadsiateho výročia členstva Slovenskej republiky v Európske únii zorganizovala Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2-dňovú vedeckú konferenciu s medzinárodným zastúpením pod záštitou ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka. Podujatie sa konalo v dňoch 21. - 22. mája 2024 v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Okrem množstva zaujímavých prednášok na rôzne témy z bezpečnostno-právnej oblasti, kriminológie a prevencie kriminality či integrovaného riadenia hraníc sa uskutočnila aj prehliadka časti policajnej slovenskej a českej techniky. Konferenciu slávnostne otvorili I. štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská, rektor Akadémie PZ v Bratislave Stanislav Šišulák a rektor Policejní akademie České republiky v Praze David Dlouhý. Prítomní boli odborníci z akademickej obce zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky a tiež akreditovaní policajní pridelenci pre Slovenskú republiku. Na konferencii odzneli prednášky na témy ako napr.: čo nevieme o kriminalite cudzincov; moderné trendy v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov škôl a školských zariadení; prevencia šikanovania a kyberšikanovania mládeže; Deepfake ako závažný právno-bezpečnostný problém súčasného sveta; súčasnosť a perspektívy spoločných vyšetrovacích tímov ako formy spolupráce členských štátov EÚ v trestných veciach; (ne)bezpečnosť cestnej premávky v ére automatizovaných vozidiel; globálne, európske a národné bezpečnostné hrozby; umelá inteligencia v kybernetickej bezpečnosti a iné. Súčasťou podujatia bolo oceňovanie príslušníkov PZ a zástupcov akademickej obce za príkladné plnenie služobných úloh. Nepochybne zaujímavou bola prezentácia modernej techniky, ktorú využívajú bezpečnostné zbory SR a niektoré štáty EÚ. Prítomní boli policajti z RHCP Sobrance so svojou mobilnou zásahovou technikou, ktorú používajú pri zabezpečení kontroly hraníc na vonkajšej hranici Schengenského priestoru. Kolegovia z Policie Českej republiky predstavili štábne vozidlo - Schengenbus 4. generácie, využívané pri riadení v mimoriadnych situáciách. Výstava v priestoroch APZ bola zameraná na špeciálne systémy pre potreby Policajného zboru, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring