Lučenec: BBSK zbúra chátrajúcu budovu na ulici Dr. Vodu, v minulosti slúžila ZSS

22. mája 2024 10:38
Lučenec 22. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zbúra chátrajúcu budovu v širšom centre Lučenca, ktorá v minulosti slúžila pre potreby zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Slatinka. Neupotrebiteľnosť a asanáciu objektu schválili krajskí poslanci na májovom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK. Dvojpodlažná budova na ulici Dr. Vodu v minulosti slúžila pre poskytovanie sociálnych služieb, neskôr už len ako administratívne a prevádzkové priestory ZSS Slatinka. Ako vyplýva z materiálov predložených na zasadnutie Zastupiteľstva BBSK, pri rekonštrukčných prácach v roku 2021 zistili poškodenie statiky budovy, v jej obnove sa tak nepokračovalo. "Ide o budovu, ktorá už pre svoje úplné fyzické a morálne opotrebenie a poškodenie, zastaranosť a nehospodárnosť neslúži svojmu účelu. Je v havarijnom stave, respektíve v takom technickom stave, kedy z hľadiska statiky stavby a z hľadiska hygieny prostredia je stavba závadná, ohrozujúca život alebo zdravie osôb a nemožno ju hospodárne opraviť," uviedol kraj v dôvodovej správe. Chátrajúci objekt na ulici Dr. Vodu sa BBSK v uplynulých rokoch pokúšal predať, záujem neprejavil štát ani samospráva. Budovu sa kraju nepodarilo predať ani formou obchodnej verejnej súťaže. "Súťaž bola realizovaná spolu dvakrát, avšak vždy neúspešne, nakoľko sa nikto neprihlásil kvôli havarijnému stavu nehnuteľného majetku," vysvetlil samosprávny kraj. lmu mj
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring