Vyjadrenie: Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky vystúpi na...

22. mája 2024 10:12
Vyjadrenie: Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky vystúpi na Konferencii európskych ústavných súdov v Kišiňove Bratislava 22. mája (TASR) - Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan a sudca ústavného súdu Peter Molnár včera odcestovali na Konferenciu európskych ústavných súdov (CECC), ktorá sa uskutoční 22. až 24. mája 2024 v moldavskom Kišiňove. V rámci plenárneho zasadnutia sa jeho účastníci budú venovať problematike interakcie medzi ústavnými súdmi a nadnárodnými súdmi, problematike práva a politiky v rozhodovacej činnosti ústavných súdov a tiež téme ochrany ústavných princípov počas výnimočného stavu. Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan vystúpi na konferencii s príspevkom "Ústavné výzvy a odozva na pandémiu na Slovensku". Súčasťou programu podujatia bude aj prezentácia všeobecnej správy s názvom "Formy a hranice sudcovskej zdržanlivosti: skúsenosti ústavných súdov", ktorú prednesie predsedníčka hostiteľského Ústavného súdu Moldavskej republiky Domnica Manoleová, a zasadnutie "Kruhu predsedov" členských súdov CECC. Prvá konferencia sa uskutočnila na základe iniciatívy predsedov ústavných súdov Nemecka, Rakúska, Talianska a Juhoslávie v roku 1972 v Dubrovníku. Jej cieľom bolo poskytnúť pôdu pre pravidelnú výmenu skúseností z ústavnej praxe a jurisprudencie vo všeobecnosti, ako aj v európskom kontexte s ohľadom na princíp sudcovskej nezávislosti. Odvtedy sa počet jej členov výrazne zvýšil. Slovensko je plnoprávnym členom konferencie od roku 1997. Okrem plnoprávnych členov má konferencia pridružených členov a niekoľko pozorovateľov a hostí. TASR o tom informovala hovorkyňa Ústavného súdu (ÚS) SR Martina Ferencová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. luf
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring