Oznámenie: Poslanecké grémium a pokračovanie schôdze Národnej rady SR

20. mája 2024 17:27
Poslanecké grémium sa uskutoční v utorok 21. mája o 10.00 h v budove NR SR, Námestie A. Dubčeka č. 1 v Bratislave a po grémiu bude pokračovať schôdza Národnej rady SR. Upozornenie: Vstup do budovy NR SR bude umožnený výhradne zástupcom médií s platnou akreditáciou. Taktiež odbor komunikácie uvádza, že vyplnením online formulára na webovom sídle NR SR žiadateľ automaticky nedisponuje platnou akreditáciou, proces udelenia akreditácie je možné začať až odo dňa doručenia písomnej (riadne vyplnenej a podpísanej) žiadosti o udelenie akreditácie. O udelení akreditácie je každý žiadateľ informovaný e-mailom. TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring