Oznámenie: Verejné odpočty organizácii v pôsobnosti MPRV SR

17. mája 2024 16:33
Verejné odpočty organizácii v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za rok 2023 sa uskutočnia v utorok 21. mája a v stredu 22. mája v Bratislave: utorok 21. mája: 09.00 Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava, MPRV SR, zasadacia miestnosť, 1. poschodie, Dobrovičova 12 10.00 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Bratislava, NPPC, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55 10.30 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Bratislava, MPRV SR, zasadacia miestnosť, 1. poschodie, Dobrovičova 12 13.00 Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Bratislava, MPRV SR, zasadacia miestnosť, 1. poschodie, Dobrovičova 12 14.00 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín Bratislava, MPRV SR, zasadacia miestnosť, 1. poschodie, Dobrovičova 12 streda 22. mája: 09.00 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava, sídlo ústavu, Matúškova 21 Predpokladané trvanie verejných odpočtov je jedna hodina. TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie MPRV SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring