Vyjadrenie: MZVEZ SR: Slovensko oceňuje pokrok Albánska v jeho európskej ceste

17. mája 2024 11:54
Bratislava 17. mája (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok prijal v stredu 15. mája nového veľvyslanca Albánskej republiky Artena Hanku. Partneri vyjadrili záujem o zintenzívnenie vzájomných politických kontaktov s potenciálom pre ďalší rozvoj hlavne v ekonomickej oblasti. Slovensko-albánska obchodná výmena vlani presiahla 100 miliónov eur. "Naším spoločným zámerom je zlepšiť hospodársku spoluprácu a podporiť jej rozvoj vytváraním vhodných podmienok. Prispieť k tomuto cieľu môže aj minuloročný podpis Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskom a Albánskom," informoval štátny tajomník, podľa ktorého má Slovensko záujem dosiahnuť aj podpísanie dohody o vzájomnej podpore a ochrane investícií. Na jeseň tohto roku by mohlo zároveň dôjsť k uzatvoreniu Dohody o zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov, ktorá je už pripravená na podpis, a taktiež k dohode v oblasti kultúrnej spolupráce. Štátny tajomník M. Eštok ocenil dosiahnutý pokrok Albánska v eurointegračnom procese, reformné snahy krajiny v oblasti právneho štátu, ako i plnú harmonizáciu jeho zahraničnej politiky s Európskou úniou. "Albánsko je najstabilnejšou krajinou v regióne. Preukázalo pevné odhodlanie uskutočniť potrebné reformy a dosiahlo niekoľko dôležitých míľnikov najmä v oblasti právneho štátu. Slovensko je pripravené zdieľať svoje skúsenosti z prístupového procesu," zdôraznil štátny tajomník. Albánsky veľvyslanec A. Hanku sa poďakoval za pretrvávajúcu podporu SR v procese získania členstva Albánska v EÚ. Partneri na stretnutí hovorili aj o situácii na Ukrajine a vzájomnej podpore kandidatúr. TASR informoval komunikačný odbor MZVEZ SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. em
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring