Vyjadrenie: MZVEZ: Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov pomáha na...

14. mája 2024 19:42
Vyjadrenie: MZVEZ: Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov pomáha na Slovensku už 30 rokov Bratislava 14. mája (TASR) - Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa dnes uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti 30. výročia pôsobenia Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) na Slovensku s cieľom vyzdvihnúť jeho úlohu a spoluprácu so slovenskými štátnymi orgánmi a partnerskými organizáciami. Počas uplynulých troch desaťročí UNHCR podporil významné aktivity na národnej úrovni na ochranu utečencov a ďalších osôb v núdzi. "Vďaka spoločnému úsiliu a aktivitám vlády SR a UNHCR sme dosiahli pozitívne výsledky v prospech utečeniek a utečencov," povedal v úvode svojho vystúpenia riaditeľ Regionálneho úradu UNHCR pre Európu Philippe Leclerc a súčasne skonštatoval: "Vďaka našej pokračujúcej spolupráci a solidarite môžeme budovať inkluzívnejšiu a súcitnejšiu spoločnosť pre všetkých." Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok vyzdvihol spoluprácu s UNHCR na Slovensku. "Vysoko si vážime, že UNHCR už 30 rokov v našej vlasti dáva nádej ľudom, ktorí nedobrovoľne opúšťajú svoje domovy. Osud utečencov nám nie je ľahostajný a mimoriadne oceňujeme najmä operatívnu aj finančnú podporu, ktorú UNHCR poskytol Slovenskej republike pri zvládaní ukrajinskej utečeneckej krízy. Pre Slovensko to znamenalo dramaticky novú skúsenosť – zo dňa na deň sme sa stali hostiteľskou krajinou prijímajúcou desaťtisíce utečencov, no spoločnými silami sa nám ju podarilo úspešne zvládnuť. Rezort zahraničných vecí je pripravený aj naďalej s UNHCR intenzívne spolupracovať," uviedol štátny tajomník M. Eštok s tým, že v spoločnom záujme je, aby dôvodov, pre ktoré sú utečenci nútení opúšťať svoje rodné krajiny, neustále ubúdalo. Spoluprácu s UNHCR a jej význam rovnako ocenila štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská: "Naším spoločným cieľom je poskytnúť utečencom ochranu a koordinovanú podporu vo viacerých sektoroch. Podnikáme všetky potrebné a dôležité kroky, aby ich integrácia do spoločnosti prebehla čo najrýchlejšie a čo najjednoduchšie, aby sa tu utečenci – ženy, deti i muži, cítili ako doma." Počas dnešného dňa zároveň UNHCR a Slovenská pošta predstavili pamätnú známku, ktorá bola špeciálne vydaná pri príležitosti 30. výročia pôsobenia úradu na Slovensku. Súčasťou podujatia bola tiež panelová diskusia za účasti súčasných i bývalých zamestnankýň a zamestnancov UNHCR na Slovensku, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti a spomienky na uplynulé tri desaťročia. Okrem zástupcov štátnych orgánov, diplomatickej komunity a občianskej spoločnosti prijali pozvanie aj utečenky a utečenci žijúci na Slovensku. Podujatie s UNHCR spoluorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s podporou Ministerstva vnútra SR. Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) a Slovenská republika podpísali 1. marca 1994 dohodu týkajúcu sa právneho štatútu, imunít a výsad UNHCR a jeho personálu v Slovenskej republike. UNHCR už 30 rokov úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi vrátane miestnych a samosprávnych orgánov, agentúr OSN a národných partnerov. Na Slovensku sídli úrad v Bratislave, terénna kancelária sa nachádza v Košiciach. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring