ÚHP: Štát by mohol získať od fiktívnych živnostníkov 177 až 251 mil. eur ročne

6. mája 2024 14:24
Bratislava 6. mája (TASR) - Keby na Slovensku klesol počet fiktívnych živnostníkov na priemer EÚ, štát by mohol získať na daniach a odvodoch 177 až 251 miliónov eur ročne. Uviedol to v komentári Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií (MF) SR. Slovensko podľa ÚHP v rámci EÚ vyniká v počte fiktívnych živnostníkov. Podľa odhadov ich môže byť viac ako 100.000 a ich počet dlhodobo rastie. Hoci v skutočnosti nepodnikajú a vykonávajú závislú prácu ako bežní zamestnanci, formálne pracujú na živnosť. ÚHP zdôraznil, že firmy si týmto spôsobom "zamestnávania" znižujú náklady a nekalým spôsobom si vytvárajú konkurenčnú výhodu. Keby Slovensko kleslo v podiele fiktívnych živnostníkov aspoň na priemer EÚ, štát by mohol získať na daniach a odvodoch od 177 do 251 miliónov eur ročne. Využívanie fiktívnych živnostníkov sa dá podľa ÚHP identifikovať napríklad cez zverejnené ponuky prác. Problém sa týka viacerých oblastí, pričom zreteľný je napríklad aj v niektorých veľkých IT firmách. Ďalej sú to stavebníctvo, doprava, výroba či strojárstvo. Najrýchlejšou a najľahšie realizovateľnou cestou k zníženiu počtu fiktívnych živnostníkov sú podľa analytikov ÚHP intenzívnejšie cielené kontroly zo strany inšpektorátov práce zamerané na tie firmy, kde môže byť podozrenie na takýto typ zamestnávania. Inšpektorom by pomohlo mať vypracovanú metodiku na určovanie potenciálnych firiem. "Z dlhodobého hľadiska odporúčame pristúpiť k aktualizácii Zákonníka práce, ak to bude nutné kvôli efektivite kontrol. Zamerať sa treba aj na zníženie motivácií firiem využívať fiktívnych živnostníkov," dodali v komentári analytici ÚHP. jal gra
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring