RRZ hodnotí novú prognózu ministerstva financií ako realistickú

15. apríla 2024 12:36
Bratislava 15. apríla (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) hodnotí novú prognózu Ministerstva financií (MF) SR, ktorú zverejnil Inštitút finančnej politiky (IFP) v piatok (12.4.), ako realistickú. V roku 2025 však vníma rozpočtové základne v prognóze IFP ako mierne nadhodnotené. Jeden z podstatných rozdielov medzi prognózami RRZ a ministerstva je v odlišnom pohľade na rast cien energií. "Kým prognóza MF SR predpokladá prudší rast plynu a tepla v roku 2025, prognóza RRZ predpokladá plynulejšie rozloženie nárastu týchto cien do viacerých rokov," priblížila rada. Z tohto dôvodu tak prognóza rezortu financií odhaduje infláciu v roku 2025 o viac ako 1 percentuálny bod (p. b.) vyššiu ako predikcia RZZ. Ďalší rozdiel tkvie v predpokladoch čerpania Plánu obnovy a odolnosti. "Prognóza RRZ predpokladá dynamickejší rast čerpania v roku 2024. Naopak, prognóza MF SR predpokladá vyššiu dynamiku čerpania až v roku 2025, čo následne ovplyvňuje rozdielnu zamestnanosť v tomto roku, ako aj ďalšie makroekonomické premenné," vysvetlila fiškálna rada. Dynamiky rastov rozpočtových základní sú v rokoch 2024 a 2025 pesimistickejšie v prognóze RRZ, a to hlavne pre nižšiu očakávanú súkromnú spotrebu. Zatiaľ ale v týchto rokoch nevzniká príliš vysoké nadhodnotenie základní v prognóze MF SR, zhodnotila rada. "V neskorších rokoch sú dynamiky rastov rozpočtových základní v prognóze RRZ optimistickejšie skrz vyššie rasty nominálnych, ako aj reálnych premenných (HDP, súkromná spotreba, priemerná mzda). Kumulatívne sa na celom horizonte prognózy tieto rozdiely čiastočne kompenzujú," doplnila RRZ. vjo
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring