Prešov: Čitatelia ŠVK môžu využívať odborný portál o bezpečnosti

10. apríla 2024 9:43
Prešov 10. apríla (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Prešove zabezpečila používateľom bezplatný prístup do databázy Bezpečnosť v praxi. Portál je určený manažérom, konateľom a majiteľom firiem, ako aj študentom. TASR o tom informovala Renáta Šmidová zo ŠVK v Prešove. Ide podľa jej slov o jediný odborný portál, ktorý komplexne rieši všetky oblasti bezpečnostného manažmentu, ktoré sú rozdelené do šiestich tém. Konkrétne je to Kybernetická bezpečnosť, Ochrana osobných údajov, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Ochrana pred požiarmi, Ochrana životného prostredia a Ochrana osôb a majetku. Ďalšie dve špeciálne časti sú vyhradené pre Sankcie a kontroly, ktoré firmám hrozia pri včasnom neplnení legislatívnych povinností a Bezpečnostný check-list COVID-19. "Portál je určený používateľom, ktorí pôsobia predovšetkým na pozíciách vyššieho a stredného manažmentu, konateľom alebo majiteľom firiem, bezpečnostným manažérom a všetkým odborným pracovníkom komerčných firiem a organizácií verejnej správy zameraných na jednotlivé bezpečnostné oblasti. Rovnako pomôže aj študujúcim v daných odboroch," uviedla vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb Valéria Ferková. Obsah databázy je aktualizovaný denne a je tvorený odborným tímom autorov z praxe - špecialistami na bezpečnosť a právo, aj z akademickej pôdy. V rámci plateného prístupu majú používatelia prístup ku všetkým odborným článkom, príkladom z praxe, vzorom zmlúv, smerniciam, editovateľným tlačivám, k prehľadu o aktuálnych legislatívnych zmenách v oblasti bezpečnostného manažmentu a podobne. "Službu môžu naši zaregistrovaní používatelia využívať denne počas otváracích hodín v priestoroch čitárne na Hlavnej 99 a v priestoroch všeobecnej študovne na Námestí mládeže 1. Databáza je súčasťou elektronickej zbierky knižnice, ktorou rozširujeme ponuku prezenčných služieb," dodala Ferková. man mj
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring