Vyjadrenie: Na Slovensku nebol zabezpečený účinný súdny prostriedok prieskumu...

2. apríla 2024 9:20
Vyjadrenie: Na Slovensku nebol zabezpečený účinný súdny prostriedok prieskumu protipandemických aktov Bratislava 2. apríla (TASR) - Ako účastníčka právnickej odbornej konferencie s názvom "Limity zásahov do ľudských práv v súvislosti s ochorením COVID-19, právna situácia na Slovensku, medzinárodné štandardy, pozitívne príklady z iných štátov a návrhy de lege ferenda" konanej dňa 25. marca 2024 pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre preverovanie procesov riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára som na uvedenej konferencii poukázala na nedávnu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie k výkladu smernice o práve euroobčanov na voľný pohyb. Súdny dvor stanovil podmienky, za ktorých môže dôjsť protipandemickými opatreniami k zásahu do slobody pohybu, do súkromia a do slobody podnikania garantovaných Chartou základných práv Európskej únie. Jedná sa o záruku dostatočnej oficiálnej medializácie, povinnosť odôvodnenia aktov, ako aj povinnosť umožniť napadnúť akt v súdnom alebo správnom konaní. Povinnosť oficiálnej medializácie by mala zahŕňať aj povinnosť zverejniť poučenie o opravnom prostriedku a informáciu o lehote na podanie opravného prostriedku proti aktu. To zodpovedá zásade právnej istoty, riadnej správe vecí verejných a právu na účinnú súdnu ochranu. Na Slovensku vyššie uvedené záruky pri obmedzeniach pohybu alebo podnikania pri vzťahoch s prvkom práva Európskej únie počas pandémie dodržané neboli, pričom za porušenie smernice nesie Slovenská republika zodpovednosť. Na Slovensku nebol zabezpečený žiaden účinný súdny prostriedok prieskumu protipandemických aktov, na čo bolo aj verejne upozorňované. Pre porovnanie uvádzam, že vo Francúzsku len za prvý rok pandémie vykonali na najvyššej súdnej úrovni prieskum vyše 600 vecí na základe žalôb podaných proti pandemickým opatreniam. Rozhodnutím sudcu, často vydaným v superrýchlom konaní do 48 hodín, tak bolo zrušené napríklad inštalovanie termokamier v školách, sledovanie zhromaždení dronmi alebo bolo nariadené, aby sa zákaz vychádzania netýkal stretnutí advokáta s klientom. TASR o tom informovala sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring