Vyjadrenie: J. Blanár je znepokojený zámermi rokovať o členstve Kosova v RE

27. marca 2024 22:15
Vyjadrenie: Vyhlásenie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára k záverom Výboru pre politické vzťahy a demokraciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy k členstvu Kosova v Rade Európy Bratislava 27. marca (TASR) - So znepokojením sledujem aktuálne zámery rokovať o potenciálnom členstve Kosova v Rade Európy, osobitne v kontexte dnešných (27.3.2024) záverov zasadnutia Výboru pre politické vzťahy a demokraciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Na prijatie Kosova za člena Rady Európy musí kandidát splniť všetky kritériá nevyhnutné pre napredovanie dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Je potrebné sa zároveň vyhnúť krokom, ktoré by mohli poškodiť úsilie o normalizáciu týchto vzťahov. Pozorne sledujeme napredovanie v oblasti prijímania právnych noriem v súlade s medzinárodnými normami a štandardmi Rady Európy vrátane Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a jeho protokolov, rovnako aj Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín. Viaceré stanovené podmienky však zatiaľ ostávajú nenaplnené vrátane mnohých medzinárodno-právnych záväzkov Kosova vyplývajúcich z dialógu Belehrad – Priština, za degradujúcej situácie v oblasti právneho štátu a medzi-etnických vzťahov v Kosove. Členské štáty Rady Európy sa v otázke členstva Kosova v organizácii zásadne rozchádzajú. Slovensko má záujem na udržaní procesu konsenzuálneho rozhodovania tejto najstaršej paneurópskej politickej organizácie, a to obzvlášť v tak dôležitej otázke, ako je prijímanie nového člena. Preto sa obraciam na členské krajiny Rady Európy, aby dôsledne zvážili, ako a kedy prihlášku Kosova za riadneho člena Rady Európy posúdia. V súčasnej napätej situácii v Európe nie je otváranie polarizujúcich tém tou najvhodnejšou cestou. Zachovanie jednoty v rámci Rady Európy je v tomto smere kľúčové. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. zsl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring