Vyjadrenie: MV: Stanovisko k občanovi Tadžickej republiky, ktorého SR...

27. marca 2024 16:50
Vyjadrenie: MV: Stanovisko k občanovi Tadžickej republiky, ktorého SR administratíve vyhostila Bratislava 27. marca (TASR) - Cudzinec vstúpil na územie Slovenskej republiky v marci 2022. Mal pri sebe cestovný doklad vydaný Tadžickou republikou s vypršanou platnosťou a povolenie na trvalý pobyt vydané Ukrajinou platné do roku 2028. Podľa informácií Interpolu bol na tohto človeka v marci 2018 zatykač vydaný Tadžickou republikou, a to pre trestný čin organizovanej kriminálnej skupiny podľa ich trestného práva. Na základe toho bol Tadžik umiestnený do Ústavu na výkon väzby v Košiciach, kde požiadal o azyl. Ochranu v zmysle zákona o azyle mu Slovenská republika neposkytla. Jeho pobyt na Slovensku sa tak stal neoprávnený. Najvyšší súd však rozhodol, že nemôže byť vydaný do domovskej krajiny a zároveň aj o prepustení z výkonu väzby. Tadžik krátko nato opustil našu krajinu. Naspäť na Slovensko, keďže u nás žiadal o ochranu v zmysle zákona o azyle, ho eskortovalo Nemecko 20. marca 2024. Následné dôsledné lustrácie v Schengenskom informačnom systéme preukázali, že už od roku 2018 niektoré členské štáty voči Tadžikovi vydali opatrenia, na základe ktorých mu má byť odopretý vstup do schengenského priestoru, s odôvodnením, že ide o násilnícku osobu zapojenú do aktivít súvisiacich s terorizmom. Predstavuje teda vážnu bezpečnostnú hrozbu. Na základe toho Slovenská republika rozhodla o jeho administratívnom vyhostení na Ukrajinu (kam sa chce vrátiť, keďže tam má do roku 2028 povolený trvalý pobyt) a o zákaze vstupu na územie všetkých členských štátov schengenu na 10 rokov. Na vyhostenie občan Tadžickej republiky čaká v UPZ v Sečovciach. Keďže nemá platný cestovný doklad a žiadosť o vystavenie náhradného odmieta podať, vyvíjame ďalšie aktivity, aby mu bol cestovný doklad vystavený a mohol byť oficiálne vydaný na Ukrajinu. V tejto súvislosti ministerstvo podotýka, že v rámci medializácie celého prípadu, cieľom ktorej bolo upozorniť na nedostatky pri kontrole osôb predstavujúcich bezpečnostné riziko v rámci Schengenu, sme postrehli, že niektorí politici disponujú podrobnosťami o prípade. Zhodou okolností ide o osoby, ktoré v roku 2022, keď Tadžikovi mal byť odopretý vstup na Slovensko, boli vo vedení rezortu vnútra, čiže niesli zodpovednosť za neštandardný postup v tomto prípade. Ak by dbali na dôsledné plnenie povinností, neušlo by im, že už niekoľko rokov predtým členské štáty v Schengenskom informačnom systéme upozorňovali na hrozbu, ktorú Tadžik predstavuje. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. luf
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring