Vyjadrenie: MZVEZ: J. Blanár si uctil 340. výročie narodenia Mateja Bela

26. marca 2024 19:18
Bratislava/Banská Bystrica (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár si na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici uctil 340. výročie narodenia slovenského polyhistora, jedného z najvýznamnejších európskych vedcov svojej doby a zároveň akademického diplomata Mateja Bela. Pri tejto príležitosti navštívil šéf slovenskej diplomacie Univerzitnú knižnicu UMB, kde s rektorom univerzity Vladimírom Hiadlovským uviedol do života novú publikáciu venujúcu sa životu a dielu Mateja Bela. Minister Juraj Blanár vyzdvihol osobnosť Mateja Bela aj v diplomatických súvislostiach. "Bol uznávaným polyhistorom nielen v rámci vtedajšieho Uhorska, ale súčasne komunikoval s kráľovskými dvormi v Dánsku, Anglicku a ďalšími učenými spoločnosťami od Petrohradu cez Berlín až po Londýn. Dokázal nájsť diplomatický prienik i v náročných časoch a prostredníctvom svojho diela – Notície – vytvoril unikátny odkaz, ktorý presiahol za hranice Slovenska v rámci vtedajšieho Uhorska až do celej Európy," priblížil šéf slovenskej diplomacie, podľa ktorého zanechal Matej Bel pre spoločnosť unikátnu studnicu poznania o tom, ako v 18. storočí fungoval svet. "Dielo Notície, v ktorých zachytil Matej Bel život, geografiu i históriu stolíc vtedajšieho Uhorska, len dokladá veľkosť osobnosti, na ktorú môže byť Slovenská republika hrdá," doplnil J. Blanár. Pri príležitosti 340. výročia narodenia Mateja Bela predstavili v pondelok 25. marca 2024 v Univerzitnej knižnici UMB autori novú publikáciu zachytávajúcu život, dielo a odkaz Mateja Bela z obdobia rokov 1718 až 1733. Kniha "Matej Bel: Kým nezaschne atrament“ s podtitulom „Boj Mateja Bela o Notície v rokoch 1718-1733" z dielne Miloša Jesenského a Petra Kubicu vychádza zo zachovanej korešpondencie uhorského encyklopedistu s panovníckymi dvormi, vedcami, historikmi a pedagógmi z celej Európy. Matej Bel sa narodil 22. marca 1684 v Očovej a svoj tvorivý život prežil na území dnešného Slovenska. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring