Levice: Mesto sa pomocou dravcov snaží vytlačiť havrany do okrajových častí

5. marca 2024 9:23
Levice 5. marca (TASR) - Levická radnica vo februári ukončila prvú etapu plašenia havranov čiernych pomocou dravých vtákov. Ako uviedol mestský úrad, cieľom bolo zníženie počtu hniezdiacich jedincov v problémových lokalitách mesta a ich vytesnenie do okrajových častí. Ďalšia etapa je naplánovaná na jesenné obdobie. Podľa magistrátu havrany patria do voľnej krajiny a sú jej dôležitou súčasťou. Na Slovensku sa vyskytujú havrany celoročne. "Aj keď naša hniezdna populácia na jeseň odlieta, prichádza k nám populácia havranov z pobaltských krajín a tá je oveľa väčšia," vysvetlil mestský úrad. Zároveň pripomenul, že havrany veľmi citlivo reagujú na zmeny podmienok v krajine a ich výskyt je tak indikátorom zdravého prostredia. "Pre ekosystém sú potrebné. Konzumujú hmyz a zelené časti rastlín, v mestách aj kuchynské odpady. Ich užitočnosť spočíva v čistení prostredia. V intravilánoch však ľuďom často prekážajú, sú hlučné a špinia. Na ich vytlačenie do okrajových častí miest sa osvedčili hlavne dravce. Vyháňanie havranov odpiľovaním stromov nie je účinné, pretože sa jednoducho presunú na iné miesto," doplnila radnica. van mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring