RÚVZ: V okrese Zvolen sa v minulom týždni počet respiračných ochorení znížil

5. marca 2024 7:46
Zvolen 5. marca (TASR) - V okrese Zvolen sa v deviatom týždni tohto roka znížil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o desať percent. Ochorenia hlásilo 54 percent lekárov pre deti a dorast a 61 percent lekárov pre dospelých. O epidemiologickej situácii informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke. Celkovo lekári hlásili 784 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípke podobných ochorení bolo v deviatom kalendárnom týždni tohto roka 77. "Je to takmer desať percent z počtu všetkých ARO," objasňuje RÚVZ. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 26 osôb, čo predstavuje 3,3 percenta zo všetkých akútnych respiračných ochorení. Ochorenia komplikovali zápaly dutín, ucha i pľúc. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Výchovno-vzdelávací proces v okrese neprerušili. V minulom kalendárnom týždni neevidujú vo Zvolenskom okrese prípad ochorenia COVID-19. V okrese Detva sa v deviatom týždni roka 2024 zvýšil počet prípadov akútnych respiračných ochorení o takmer 35 percent. Ochorenia hlásilo 25 percent lekárov pre deti a dorast a 38 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 267 akútnych respiračných ochorení. Chrípke podobných ochorení bolo v deviatom kalendárnom týždni tohto roka 17. Podľa RÚVZ je to 6,4 percenta z počtu všetkých ARO. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 17 ľudí. Ochorenia komplikovalo desať prípadov zápalu dutín, šesť zápalov stredného ucha a jeden prípad zápalu pľúc. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Výchovno-vzdelávací proces v okrese neprerušili a neevidujú ani prípad ochorenia COVID-19. tan mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring