Prešov: Kraj a knižnice vyhlásili súťaž o knihu roka PSK 2023

4. marca 2024 17:34
Prešov 4. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK), Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a regionálne knižnice v Poprade, Levoči, vo Vranove nad Topľou, v Humennom, vo Svidníku, v Bardejove a Starej Ľubovni vyhlásili siedmy ročník čitateľskej súťaže Kniha roka PSK. Podmienkou zaradenia kníh a publikácií medzi nominácie je spätosť s regiónmi PSK, a to tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Knižnice nominácie prijímajú od pondelka do 30. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. "Krajská čitateľská súťaž prispieva jednak k propagácii a podpore vydávania regionálnej literatúry a zároveň zviditeľňuje knižné diela, ktoré sú späté s naším krajom, ktoré sú o jeho regiónoch, ľuďoch a tradíciách," uviedol predseda PSK Milan Majerský. Čitateľská verejnosť z Prešovského kraja, ale aj zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh či knižnice a autori môžu tipy na toto ocenenie predkladať v piatich kategóriách. Konkrétne ide o Beletriu pre deti a mládež, Beletriu pre dospelých, ďalej o Náučnú literatúru, Populárno-náučnú literatúru a napokon aj o kategóriu Ukrajinskej a rusínskej literatúry. Medzi nominácie budú zaradené výlučne tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do viazanej alebo brožovanej publikácie a s prideleným ISBN. Predkladatelia nominácií musia svoje dva výtlačky doručiť osobne do svojich regionálnych knižníc. Zároveň do uvedeného dátumu vypĺňajú elektronickú prihlášku k nominácii, ktorá je dostupná na webstránke kraja www.psk.sk. Došlé nominácie bude podľa Jeleňovej posudzovať odborná porota. Zameria sa pritom na obsahovú, literárnu, výtvarnú a grafickú stránku kníh, ako aj na úroveň ich polygrafického spracovania. V každej kategórii následne udelí tri miesta. Zároveň odovzdá Cenu verejnosti, o víťazovi ktorej rozhodne čitateľská online anketa. Naplánovaná je od 1. júna do 31. augusta 2024. Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční v septembri 2024. man ryb
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring